Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fun

Łucja Granda

less gooo

Rewolucja francuska

Czym byla rewolucja francuska

Rewolucja francuska, Wielka Rewolucja Francuska, także wielka rewolucja – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

Ale co Ma rewolucja francuska do lekcji polskiego?

Zapewniam was ze duzo wiecej niz piernik do wiatraka

 • w centrum literatury stanął człowiek, ale nie już jako istota myśląca - racjonalna, ale jego dusza
 • Odrzucono uniwersalny, oparty na wzorach antycznych model literatury na rzecz literatury rodzimej, opowiadającej o sprawach danego narodu​..
 • stosowaniem nowych gatunków literackich i przyjęciem nowego sposobu pisania, który przeciwstawiał się oświeceniowej tradycji literackiej
 • nie liczy się już teraz kunszt formy dzieła, ale sam akt twórczy płynący z metafizycznego natchnienia, które wyrazić miało duchowe stany
.

Bowiem przyczyniła sie ona do wielu zmian w swiecie literatury, m.in:

vs

Romantyzm

Oświecenie

Jak wiadomo Rewolucja Francuska rozpoczęła epokę Romantyzmu ale czym tak naprawdę różni sie ona od swojej poprzedniczki?

Racjonalizm - główny prąd oświecenia - zdaniem romantyków oferował nieco uprosz- czoną wizję świata. Romantyzm odrzucił praktyczność rozumu, zwracając uwagę na wartości serca, emocje. Polemizował też z przekonaniem, że postęp osiąga się dzięki pracy całych społeczeństw. Według romantyków można go osiągnąć tylko dzięki po- święceniu jednostki. Wybitna, wrażliwa, czująca jednostka winna podjąć samotną walkę w imię interesów zbiorowosci.

Różnice pomiędzy oświeceniem a romantyzmem

Wzrost ducha równości: Rewolucja francuska głosiła zasadę równości obywateli przed prawem. To przekonanie zakorzeniło się głęboko w społeczeństwie, prowadząc do większej świadomości społecznej nierówności i dążenia do jej zmniejszenia.

Zmiany mentalnosci

01

Nacjonalizm i patriotyzm: Rewolucja wzmocniła poczucie tożsamości narodowej we Francji. Ludzie zaczęli identyfikować się bardziej jako obywatele Francji niż członkowie stanu czy regionu.

Zmiany mentalnosci

02

Upadek starego porządku: Upadek monarchii i arystokracji sprawił, że ludzie przestali akceptować autorytety oparte na dziedziczeniu i urodzeniu. Po rewolucji bardziej ceniło się zasługi i talent.

Zmiany mentalnosci

03

Rozwinięcie liberalnych idei: Po rewolucji francuskiej rozwinęły się idee liberalne, takie jak wolność jednostki, prawo do własności i wolność słowa. To wpłynęło na kształtowanie współczesnych demokratycznych społeczeństw.

Zmiany mentalnosci

04

Masowa mobilizacja społeczeństwa: Rewolucja zaangażowała wiele różnych grup społecznych, co przyczyniło się do większej partycypacji obywateli we współtworzeniu państwa.

zmiany mentalnosci

05

Wzrost niepokoju i niestabilności: Jednak rewolucja francuska przyniosła też wiele chaotycznych i brutalnych wydarzeń, co wpłynęło na obawę przed nadmierną destabilizacją i przemocą.

zmiany mentalnosci

06

Got an idea?

Let the communication flow!

With Genially templates, you can include visual resources to wow your audience. You can also highlight a particular sentence or piece of information so that it sticks in your audience’s minds, or even embed external content to surprise them: Whatever you like!Do you need more reasons to create dynamic content? No problem! 90% of the information we assimilate is received through sight and, what’s more, we retain 42% more information when the content moves.

 • Generate experiences with your content.
 • It’s got the Wow effect. Very Wow.
 • Make sure your audience remembers the message.

Got an idea?

Let the communication flow!

With Genially templates, you can include visual resources to wow your audience. You can also highlight a particular sentence or piece of information so that it sticks in your audience’s minds, or even embed external content to surprise them: Whatever you like!Do you need more reasons to create dynamic content? No problem! 90% of the information we assimilate is received through sight and, what’s more, we retain 42% more information when the content moves.

 • Generate experiences with your content.
 • It’s got the Wow effect. Very Wow.
 • Make sure your audience remembers the message.

Got an idea?

Let the communication flow!

With Genially templates, you can include visual resources to wow your audience. You can also highlight a particular sentence or piece of information so that it sticks in your audience’s minds, or even embed external content to surprise them: Whatever you like!Do you need more reasons to create dynamic content? No problem! 90% of the information we assimilate is received through sight and, what’s more, we retain 42% more information when the content moves.

 • Generate experiences with your content.
 • It’s got the Wow effect. Very Wow.
 • Make sure your audience remembers the message.