Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Diferencia entre

Absolutisme

parlamentarisme

Concentració total del poder en una sola persona, com un monarca.Decisions unilaterals sense consultar altres institucions.Manca de separació de poders.Falta de participació popular directa.

Divisió de poders entre diferents branques del govern.Representació popular amb eleccions.Responsabilitat del govern davant del parlament.Decisions preses mitjançant debat i negociació.Estat de Dret que protegeix els drets individuals.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore"

Lorem Ipsum&Sit amet