Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Benvingudes i benvinguts!

Reunió famílies

2n ESO C
Festius
 • 9 d'Octubre
 • 12 d'Octubre
 • 1, 2, i 3 de novembre, Fira de Tots Sants
 • 6 de desembre, Dia Constitució
 • 7 de desembre, pont
 • 12 de desembre
 • 18 i 19 de març, Falles
 • 19 d'abril
 • 1 de Maig
 • 13 d'octubre o 12 febrer

Calendaricurs 2023-2024

Here you can include arelevant fact to highlight

AVALUACIONS12, 13 i 14 de desembreLliurament de notes: 22 de desembre

PREAVALUACIÓ10 a 15 de maigAVALUACIONS25 i 26 de junyLliurament de notes: 26 de juny

PREAVALUACIÓ2 a 7 de febrerAVALUACIONS12, 13 i 14 de marçLliurament de notes: 27 de març

INICI: 7 de gener

INICI: 11 de setembre

Dates importants

1r T

2n T

3r T

INICI 15 de març

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

Molt important també

Exàmens pendents 1r ESOdel 22 al 26 d'abril

Horari, assignatures, professorat

RESTA PROFESSORAT

 • Per correu electrònic/web família
 • Presencialment:
- Horari atenció (full)

TUTORA

 • Per correu electrònic/web família:
m.vallsgandia@edu.gva.es
 • Presencialment:
- Dimecres: 5a hora (12:05-13:00)- Divendres: 3a hora (9:50-10:45) i 5a hora (12:05-13:00)

Atenció famílies

- Sol·licitud d'associació AMPA

Participació famílies centre

- Molt important donar-se d'alta!- En Administració poden ajudar a crear usuari

Web Família

S'ha de lliurar/emplenar en consergeria

Sol·licitud permís eixida

Web família/ full justificació

Justificació faltes

- Web família- Amonestació per impuntualitat per 5 amonestació amb mesures- Amonestació mesures correctores

Amonestacions alumnat

Normes de convivència IES Pare Arques

Respectar als companys/es i al professorat

Dur carnet escolar/DNI

Mantindre net el centre

Ser puntuals.

Seguir el protocol per a eixir al bany

No utilitzar el telèfon mòbil a l'aula

Quan i com es pot utilitzar el mòbil:

 • Dins l'edifici, SOLS per a ús educatiu i baix supervisió del professorat.
 • Durant les classes, apagat o silenciat i dins la motxilla. SI o SI.
 • Al pati, es pot ulitzar fent un ús correcte.
 • Durant les guàrdies al criteri del professor/a.
Falta MOLT GREU. Pot comportar EXPEDIENT DISCIPLINARI.

Com NO es pot utilitzar el mòbil:

 • Tindre el mòbil damunt la taula durant les classes o les guàrdies.
 • Traure el mòbil a classe sense autorització.
 • Traure el mòbil durant els canvis de classe.
 • Pujar fotografies, vídeos o qualsevol contingut a xarxes dins del centre.
 • Retirada del mòbil i lliurament a la cap d'estudis.
 • Notificació a la família per a que recupere el mòbil una vegada finalitze la jornada educativa.
 • Depenent de la gravetat del mal ús, es podran aplicar altres mesures correctores (prolongació retirada, privació de patis, expedient disciplinari...)

I què passa si es fa un mal ús del mòbil?

El professorat avisarà que s'està fent un mal ús. Si ho considera, s'amonestarà imposant-se lessegüents mesures correctores:

Cal omplir tota documentació Annex IV/Annex VInforme

Malalties cròniques

Omplir i lliurar a la tutora

Fitxa pares separats

Precs i preguntes

Gràcies per vindre!