Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

TICs & SIM

Treball

Revisió bibliogràfica + Cápsula SIM

Fomentar la Salut de les persones innovant en la formació dels professionals sanitaris

+ info

TICs: L’objectiu d’aquest treball és experimentar la capacitat a l’hora de comunicar quelcom mitjançant una càpsula formativa dirigida a estudiants i professionals de la salut, creada pels alumnes i treballada en equip.

+ info

Metodologia: Aquesta estarà dividida en dos parts: 1- Metodologia de la recerca bibliogràfica sobre SIM a treballar En la cerca bibliogràfica cal especificar l’estratègia de la cerca utilitzada per a aconseguir els documents emprats en el treball: bases de dades consultades, buscadors utilitzats, operadors booleans (si s’escau), paraules clau, anomenar les restriccions utilitzades (anys de publicació, idioma), entre altres. Criteris d'inclusió i exclusió. 2- Metodologia de la planificació de la càpsula SIM. Explicar totes les activitats realitzades fins a aconseguir la publicació de la càpsula al canal you tube TICs_Infermeria_URV. Cal justificar els recursos utilitzats: material audiovisual (pla, panoràmica, moviments de càmera, la planificació de les tomes de la gravació), paràmetres audiovisuals, especificant la finalitat que es vol aconseguir a l’utilitzar-los. També s’escau explicar el programari/software utilitzat per a la creació.

+ info

Suggerències dels programaris més freqüents a utilitzar i accés als mateixos ( tot i que en podeu utilitzar d’ altres). Audiovisual - Factoria URV - Virtlabs URV

+ info

Temes vinculats a l'assignatura de PCS I pel contingut de la càpsula:

  • Llit ocupat i desocupat
  • Rentat de mans i entorn del malalt
  • Canvis posturals i Seguretat (DS, Fowler,DL)
  • Valoració persona, auscultació i valoració dolor
  • Constants vitals FC i FR, TA, Temperatura
  • Palpació mamària, Higiene postural del nounat, LM situacions normals
  • Higiene de l’adult
  • Higiene i massatge nadó

Treball Final

+

1ªentrega moodle_Introducció i justificació + objectius (General i específics)

+

2ªentrega moodle(esborranys complerts: doc excepte citacions+video)

+

3ªentrega moodle_Treball definitiu + Presentació treball (esborranys complerts)

+

Data límit penjar al Moodle el treball escrit i presentació pdf: 26/11/2023

Entrega via moodle Text escritPresentació presencial a TICS

+ info

Entregues finals:

  • Presentació treball a classe de TICs: 27/11/2023
Competències Assignatura: Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC

11/10/23

02/11/23

19/11/23

26/11/23

Entrega Final MOODLE

Edició

leticia.bazo@urv.cat jordi.fernandez@urv.cat lina.alhafez@urv.cat meritxell.jimenez@urv.cat