Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

Intisare Amil Baloud

ACCIONS I OBLIGACIONS

2

¿QUÈ SÓN LES ACCIONS?

QUÈ REPRESENTEN?

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR D'ACCIONS?

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES ACCIONS?

1

¿QUÈ SÓN LES OBLIGACIONS?

2

QUÈ REPRESENTEN?

3

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR DÓBLIGACIONS?

4

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

5

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES OBLIGACIONS?

ACCIONISTA

Una acció és un actiu financier que representa una part alíquota del capital social d´una societat anònima.

La renda serà variable, perquè depén dels beneficis o les pèrdues que tinga l'empresa cada any.

DIVIDENDO

Deuta emesa per una empresa o entitat.

TENEDOR DE BONUS O INVERSOR DE BONUS

Les obligacions poden ser fixes o variables. Les fixes tenen un pagament d´interessos preestalbit, mentre que els de la renda variable poden variar segons l'acompliment de l'empresa.

INTERESSOS

Són un títol que representa una part proporcional del capital social d'una empresa. En el cas d'invertir en accions, es compren els drets legals sobre una part del capital d'una empresa. El posseïdor d'aqueixes accions serà el propietari o l'accionista a més, part del benefici després d'impostos que es reparteix entre els socis. Invertir en accions suposa una rendibilitat possiblement alta, encara que no hi ha res segur perquè el risc també és alt

Què són les accions?

Here you can include a relevant fact to highlight

Les obligacions són promeses d'una empresa o govern per a pagar una quantitat determinada de diners als seus inversors una vegada a l'any. Els inversors que compren obligacions reben un cupó, però no reben cap benefici de l'empresa en la qual inverteixen. Les obligacions són una forma de deute emés per una empresa o govern. L'empresa o govern està obligat a retornar els diners prestats a una data específica i a pagar interessos sobre la suma prestada. Això significa que el risc d'invertir en bons depén de la solidesa de l'empresa o govern que els emet. Si l'empresa o govern no pot complir amb les seues obligacions, l'inversor pot perdre la seua inversió

Què són les obligacions?