Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

Transcript

ACCIONS I OBLIGACIONS

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR D'OBLIGACIONS

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES OBLIGACIONS?

COM S'ANOMENEN ELS BENEFICIS QUE ENS PROPORCIONEN LES ACCIONS?

COM S'ANOMENA EL COMPRADOR D'ACCIONS?

SON DE RENDA FIXA O DE RENDA VARIABLE I PER QUÈ

QUÈ SÓN?

QUÈ REPRESENTEN?

QUÈ REPRESENTEN?

QUÈ SÓN?

Una acció representa una participació en la propietat d'una empresa, que inclou un dret sobre els guanys i els actius de l'empresa.

Que representen les accions

Les obligacions comptables d'una empresa són aquelles que tenen a veure amb el registre de la seua activitat econòmica, les operacions realitzades, les despeses, etc. Aquestes obligacions impliquen també portar uns llibres comptables obligatoris (el llibre diari i el llibre d'inventaris i comptes

Que representen les obligacions

Accionista

Inversionista de bonos

Una acció representa una participació en la propietat d'una empresa, que inclou un dret sobre els guanys i els actius de l'empresa. Com a tal, els accionistes són propietaris parcials de l'empresa. Quan el valor de l'empresa augmenta o disminueix, també puja el valor de les seues accions.

Que son les accions?

El *BPA o benefici per acció és un indicador financer que s'utilitza per a avaluar el rendiment d'una empresa en el mercat de valors.

Les prestacions als empleats són tots els beneficis que es proporcionen als empleats a més dels seus sous i salaris.

productes d'inversió de renda fixa, emesos per empreses privades que busquen finançament

Les obligacions son de renda fixa

Una obligació és un deute a mitjà o llarg termini usada per grans empreses per a aconseguir diners com a préstec. Porta la facturació i comptabilitat de la teua empresa en pocs passos i d'una manera intuïtiva.

Que son les obligacions?

Si posseeixes accions, eres amo de part de l'empresa. Això t'atorga drets, inclòs el dret a rebre dividends i influir en la política general de la companyia en les juntes generals d'accionistes. I per què es diu renda variable? Perquè precisament perquè varia.

Les accions son de renda variable