Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

hasi

ONGI ETORRI LH2

lan taldea

TUTOREAKtutores

 • Amaia Zubeldia: Txakurra
 • Eneritz Yarza: Arrano

IRAKASLEAKprofesores

 • Idoia Gamio: Irakaslea
 • Eneritz Mendiluze: Ingelesa
 • Oihana Picos: Musika
 • Jose Luis Dominguez: Heziketa fisikoa
 • Miryam Arcelus: Psikologoa

IKASTURTEKO HIRU ARDATZAKtres ejes de trabajo

1) ONGI IZATE EMOZIONALA, JARRERA ETA PORTAERAKBienestar emocional, actitud y comportamiento

3) GARAPEN AKADEMIKOADesarrollo académico

2) HARREMAN SOZIALAK ETA ELKARBIZITZARelaciones sociales y convivencia

garapen pertsonalaerrespetua, enpatiaikaskuntzarako motibazioaardura eta autonomialankidetza

desarrollo personalrespeto y empatíamotivación hacia el aprendizajeresponsabilidad y autonomíaaprender a cooperar

1) ONGI IZATE EMOZIONALA, JARRERA ETA PORTAERAKBienestar emocional, actitud y comportamiento

2) HARREMAN SOZIALAK ETA ELKARBIZITZARelaciones sociales y convivencia

Zer da KiVa? Eskola-jazarpena prebenitu eta murrizteko programa.¿Qué es KiVa? Un programa para prevenir y reducir el acoso escolar.

www.kivaprogram.net

2) HARREMAN SOZIALAK ETA ELKARBIZITZARelaciones sociales y convivencia

Zer da eskola-jazarpena?

Portaera mingarria, egiten dena...Comportamiento hiriente, que sea...

 • nahita queriendo
 • behin eta berriz una y otra vez
 • botere desoreka ematen denean
donde se establezca un desequilibrio de poder

EZ da jazarpena...NO es acoso...

 • liskar/borroka bat una pelea
 • eztabaida bat una discusión

3) garapen akademikoadesarrollo académico

PENTSAERA LOGIKO-MATEMATIKOAPENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO

EUSKERA/gaztelera/ingelera: ahozko gaitasunaEXPRESIÓN ORAL: EUSKERA/CASTELLANO/INGLÉS

irakurketa-idazketa: ulermenaLECTO-ESCRITURA: COMPRENSIÓN

ARTE ESPERIMENTAZIOA EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA

METODOLOGIA

 • Aktiboa/parte hartzailea
 • Autonomia sustatzailea
 • Ikuspegi komunikatiboa
 • Lan kooperatiboa
 • Aniztasuna

 • Ativa/participativa
 • Fomenta la autonomía
 • Enfoque comunicativo
 • Aprendizaje cooperativo
 • Diversidad

eguneroko lanaren dinamikadinámica del trabajo diario

Batera EUSKARA

PROIEKTUAK

ARLOAK

Batzarra-Itxiera

Batera MATE

 • Metakognizioa

Batzarra: Egunari ongietorriaAsamblea: Comienzo del díaItxiera: egunean zehar egindako jardueren hausnarketa eta erronka pertsonalak.Cierre: reflexión sobre cómo ha ido el día y lo que hemos aprendido. Retos personales.

30 MINUTU aprox.

BATZARRA ETA ITXIERAASAMBLEA Y CIERRE DEL DÍA

30 min.

+ -

BATERA EUSKARa

ulermenacomprensión

Irakurketa-idazketa prozesua proceso de lecto-escritura

ahozkotasuna expresión oral

BATERA MATEmatika

zenbakikuntzanumeración

eragiketakoperaciones

ARRAZONAMENDU LOGIKO-MATEMATIKOARAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO

liburualibromaterial manipulatiboamaterial manipulativotabletatablet

a

b

PROIEKTUAK

URAEL AGUA...

 • iRTEERAK
EXCURSIONES
 • FAMILIEN EKARPENA GELAN
APORTACIÓN DE FAMILIAS EN EL AULA

ARLOAK asignaturas

 • GAZTELERA CASTELLANO
 • MUSIKA
 • PLASTIKA
 • HEZIKETA FISIKOA
EDUCACIÓN FÍSICA
 • ETIKA

BESTELAKOAK OTRAS CUESTIONES

igeriketanatación

Otsailak 19-martxoak 1519 de febrero- 15 de marzo

KARPETACARPETA

arropa identifikatuidentificar la ropa

puntualitateapuntualidad

UME ERDI GAIXOAKNIÑOS/AS MEDIO ENFERMOS

urtebetetzeakcumpleaños

ur botilabotella de agua

9:00-12:3014:30-16:30

BESTELAKOAKOTRAS CUESTIONES

TUTORETZATUTORÍA

Asteartea/martes16:30-18:30

AMAIA: azubeldia@ekintza.eusENERITZ: eyarza@ekintza.eusMIRYAM: marzelus@ekintza.eusAINTZANE: ainza@ekintza.eus

Ez etortzeak:Faltas:

ikastola@ekintza.eusjangela@ekintza.eusgarraioa@ekintza.eus

eskerrik asko!galderarik?