Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

50 anys d'evolució educativa
Marina Ponsetí Pons2n Batxillerat B 2023-2024

Una nova escola

Canvi societat i pensament.
Un canvi.
Més recursos.
Millores en l'educació.

HIPÒTESIS

Fluctuant.
Augment de matrícula.

Antecedents de l'escola

fonts del treball

Grans canvis de l'escola

Creativitat.
Ensenyament en català.
Jo rall en català.
Centre ecoambiental.
Gran pes de la Religió.
Foment de la lectura.
Coeducació.
Digitalització.

materials

2019
1960-1970
Integració
Interacció (Apadrinament lector)
Projectes (Fem tele)
Creativitat i investigació (Laboratori)
Ensenyament tradicional

metodologia

20XXSorprende

20XXDiseña

etapes i cursos

LOGSE
Alumnat d'Educació Infantil
Alumnat de cicle superior (8è)
Jornada continuada des del curs 94-95
Jornada partida fins el curs 93-94

horari

CLAUSTRE DEL 50è ANIVERSARI

PRIMER CLAUSTRE DE MESTRES

Notícia del 1967 de l'APA del centre

altres membres de la comunitat educativa

Jornada escola-família
Ampliació del pati i nova entrada

canvis estructurals

Ascensor de l'escola
Inclusiva
Diversa
Democràtica
Equitativa
Aconfesional
Universal

conclusió