Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

INTRODUCCIÓ

Tema 1Nombres Naturals

Des de quan sabeu comptar?

Irán

Babilonia

Egipte

Irán

Babilonia

China

Poble Maia

Guatemala i Sud Mèxic

Irán

Babilonia

China

India

Roma

Poble Maia

Guatemala i Sud Mèxic

Egipte

Imperi Musulmà

India

Europa

España

Imperi Musulmà

India

Europa

India

Roma

Irán

Babilonia

China

Poble Maia

Guatemala i Sud Mèxic

Egipte

Es fan servir per als segles a Història: s.XXI, s.XII, s.XIX,...

Nombres Romans

21
XXI
60
LX
20
XX
Es fan servir per als segles a Història: s.XXI, s.XII, s.XIX,...

Nombres Romans

19
XIX
40
XL
IX
Es fan servir per als segles a Història: s.XXI, s.XII, s.XIX,...

Nombres Romans

90
XC
80
LXXX
70
LXX
60
LX
40
XL
30
XXX
Es fan servir per als segles a Història: s.XXI, s.XII, s.XIX,...

Nombres Romans

t'atreveixes a practicar?

Nombres Romans

Els nombres que serveixen per a comptar es diuen:

Naturals

Des de quan sabeu comptar?

Naturals

Pàg. 36: 3, 5, 8 i 9
DEURES:

Naturals

Pàg. 36: 3, 5, 8 i 9
DEURES: SOLUCIÓ

Naturals

Pàg. 36: 3, 5, 8 i 9
DEURES: SOLUCIÓ

Naturals

Pàg. 36: 3, 5, 8 i 9
DEURES: SOLUCIÓ

Naturals

Pàg. 36: 3, 5, 8 i 9
DEURES: SOLUCIÓ

Naturals

Visitar la pàgina: Geogebra 1rESO

Naturals

Fonts:https://www.geogebra.org/m/ye4jxpsg Llibre Anaya 1rESO Operació Món