Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Plantilla de coavaluació

Porta roba adequada

Porta roba recanvi i desodorant

No porta complements perillosos

Nom i llinatge

1. Només pot escriure l'encarregat.2. En finalitzar cada sessió marca amb una creu si no compleix amb qualque norma.

Nom de l'equip:

Nom de l'encarregat:

Situació d'aprenentatge 1