Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Z bocznego menu wybierz Szkolenia BHP.

Znajdź przycisk +Dodaj nowe szkolenie BHP i kliknij go.

Z listy pracowników wybierz Schrute Dwight.

Z listy Typ szkolenia wybierz Pierwsza pomoc.

W kalendarzu zaznacz datę szkolenia.

Szkolenie ważne jest aż 3 lata. W kalendarzu musimy zwiększyć zakres, aby wybrać 2026 rok.

Kliknij w rok, aby dokonać zmiany.

Wybierz 2026 rok.

Zaznacz wrzesień.

Wybierz 27 września, aby data odpowiadała okresowi równo 3 lat.

Zmień widoczność powiadomienia dla pracownika na Tak.Pamiętaj, że możesz także dodać opis bądź informacje dodatkowe.

Zmień widoczność powiadomienia dla przełożonego na Tak.

Zakończ dodawanie powiadomienia, klikając przycisk Dodaj.

Włącz wysyłanie powiadomień mailowych w sprawie wygasającej ważności szkolenia.

Domyślnie powiadomienie ustawione jest na miesiąc przed końcem. Jest to wystarczający czas na podjęcie szkolenia, więc zostawimy tę opcję.

Zmień widoczność powiadomienia dla pracownika na Tak.

Zmień widoczność powiadomienia dla przełożonego na Tak.

Udało się!Za 3 lata Dwight oraz jego kierownik otrzymają powiadomienie, dzięki któremu będą mieli jeszcze miesiąc na to, aby odnowić niezbędny certyfikat.

Zacznij od nowa