Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wychowawczyni klasy 0a

mgr Malwina Ziętek

Asystentka - Marlena Dobrowolska

Rytmika - Kornelia Buczkowska

Wolontariusz - Monika Węglarz

Asystentka SEN - Iwona Sikora

Sala 103

8:50 - 12:10

Rok szkolny

06.07.2024

16.09.2023

Wcześniejszy odbiór dziecka

Zakaz wchodzenia do budynku szkoły dla rodziców

Spóźnienie rodzica po odbiór dziecka

great

Start

Kontrakt rodzice-szkoła

Rodzice zobowiązują się m. in. do:

Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

Pomagania dziecku w nauce i odrabianiu lekcji

Regularnego odczytywania maili, pozostawania w kontakcie z wychowawcą

Regularnego dokonywania opłat za szkołę

Informowania o nieobecności dziecka

Poinformowania szkoły o zmianie danych adresowych lub mailowych

Rodzicu, powiadom wychowawcę klasy o wszelkich przewlekłych chorobach lub dolegliwościach dziecka, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Dotyczy to również informacji o alergiach, wymaganych i przyjmowanych przez dziecko lekarstwach, bądź o epipenie. Poinformuj o opinii psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych potrzebach edukacyjnych (SEN), problemach emocjonalnych, wychowawczych

poinformuj sekretariat szkoły jeżeli: Twoja decyzja odnośnie fotografowania, (dotyczy również zdjęć klasowych oraz filmowania dziecka w trakcie lekcji lub uroczystości szkolnych i publikowania zdjęć i filmów z jego udziałem na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkoły, gazetce szkolnej lub innych publikacjach szkolnych) ulegnie zmianie

Odpowiedzialnosc Rodziców

Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia spowodowane przez ich dziecko

Komunikacja

mzietek@peterboroughpolishschool.co.uk

Czego będziemy się uczyć w klasie 0?

Nasze książki

Dobry humor :)
Woda i drugie śniadanie (bez orzechów!)
Książki
Przybory szkolne: ołówek, gumka, kredki

Co przynosimy do szkoły?

Rytmika

ZajęciaPierwsza część

sTart8:50

Dzień w szkole

Czas do domu12:10

Zajęcia część druga

Przerwa śniadaniowa

  • Plastyka 12:30 - 13:30

Zajęcia pozalekcyjne

Życzę miłego dnia!

Dziękuję za uwagę

Truquito: La interactividad es la pieza clave para captar el interés y la atención de tus estudiantes. Un genially es interactivo porque tu alumnado explora yse relaciona con él.

Puedes utilizar esta función... Para destacar datos super-relevantes. El 90% de la información que asimilamos llega a través de la vista.

¿Sabías que...Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu alumnado.

Truquito:La conexión emocional o engagement con tu contenido aumenta cuando consigues que tu clase se identifique con el mensaje que quieres transmitir.

¿Sabías que...En Genially encontrarás más de 1.000 plantillas listas para volcar tu contenido y 100% personalizables, que te ayudarán en tus clases?

¡Ojo! En Genially utilizamos AI (Awesome Interactivity) en todos nuestros diseños, para que subas de nivel con interactividad y conviertas tus clases en algo que aporta valor y engancha.