Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

És la part principal del teclat i està situat a la part central del teclat. És on estan situats totes les lletres, números en ordre, i els símbols.

TECLES ALFANUMÈRIQUES

Estan situats a la part de dalt del teclat i és on s'anomenen FX, de l'1 al 12. I depenent del programa o maquinari instal·lat tenen diferents utilitats.

TECLATS DE FUNCIÓ

Estan situats a la part dreta del teclat i ens permet controlar el cursor. Hi ha alguns teclats que no ho tenen, alguns que només tenen alguns tecles.

TECLATS D'EDICIÓ

Estan situats a la part dreta del teclat i està format per numeros (sentit invers del telèfon)

BLOC NUMÈRIC

Processador (o CPU)

És el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables. És bàsicament el cervell de cada dispositiu. Els sigles de CPU vol dir ''Central Unit Process'' que tradueix a Unitat Central de Processament. S'encarrega de processar totes les instruccions del dispositiu. És l'encarregat de que tot funcioni correctament .

Targeta d'audio

És una targeta d'expansió que permet l'ordinador l'entrada i la sortida d'audio

Font d'alimentació

És l'encarregada de donar ''vida'' a tots els components d'ordinador. Té forma de cub i es col·loca al darrere de la torre. Com més quantitat d'electricitat arriba, més es produirà la calor.

Placa Mare

És el nucli de l'ordinador i és el que conté la targeta de circuits, microprocessador, el RAM, el ROM, etc...

Ventilador de CPU

S'utilitza per ventilar i treure la calor que produeix el CPU. Sense el ventilador és possible que el CPU es danyi i altres components de la caixa.

Targeta gràfica

És un component de l'ordinador, també és anomenat com a targeta de vídeo. La seva utilitat és renderitzar els imatges de la pantalla i poder tenir una visualització de alta qualitat.

Teclat

El teclat és un perifèric per introduir dades a l'ordinador, normalment és utilitzat per poder escriure, és un element similar a la màquina d'escriureEl teclat està dividit en quatre parts:

Ratolí

El ratolí és un dispositiu perifèric apuntador i és utilitzat per facilitar el maneig d'un entorn gràfic a l'ordinador.Es fa servir amb una de les mans i es detecta el moviment en dos dimensions a la superfície que es recolza i a la pantalla apareix com una fletxa