Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Explicació dels nombres e Pi Fi

Marc Orihuela Goterris 4C

¡Vamos!

Info

Índex

Nombre FI

Nombre Pi

Nombre e

És un nombre algebraic irracional (decimal infinit no periòdic) amb propietats molt interessants com per example: El seu cuadrat y el seu recíproc tenen les mateixes xifres decimals infinites.La denomincaió de nombre auri ve dels artistes grecs que van considerar que les proporcions d'aquest nombre resultaven harmoniosesCuriositat:El nom FI ve de les dos primeres lletres de Fídies escultor frec del segle V aC que va utilitzaraquesta proporció

Nombre FI =

Nombre PI

El nombre Pi es un nombre irracional(te infinites xifres decimals no periòdiques 3,14159...) i la relació entre la longitud d'una circunfèrencia i el seu diàmetre.Curiositat:Pi es la lletra grega corresponent a la P y el nom ve de la paraula periphèria que significa circunferéncia.

En matemàtiques, la constant e és un dels números irracionals i els nombres transcendents més importants.1 És aproximadament 2,71828 2 i apareix en diverses branques de les matemàtiques, per ser la base dels logaritmes naturals i formar part de les equacions de l'interès compost i altres molts problemes. Curiositat El número e conegut en ocasions com a nombre d'Euler o constant de Napier, va ser reconegut i utilitzat per primera vegada pel matemàtic escocès John Napier, qui va introduir el concepte de logaritme en el càlcul matemàtic.

Nombre e