Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Benvingudes i benvinguts a un nou curs

Reunió d’inici de curs 1r de primària Escola L’Antina_Torredembarra curs 2022/2023

Serveis externs: EAP, CREDA…

L’EQUIP DE MESTRES

Algú més?

1rA: Xelo Terán 1rB: Violant Lillo Anglès: Clio Álvarez Religió i lectura: Teresa Piquer Diversitat: Haida Mestre Música: Alba Magriñà Reforç: Marcel Schindler, Alba Magrinà i Miquel Martí Audició i llenguatge: Glòria Domenjó SIEI: Judit Cervelló i Yolanda Barceló Vetlladores: Mireia Mateu (1rB) i Clàudia García (1rA)

Dubtes de pagamenrs a secretaria (Josep)

Problemes tècnics dinantia correu a l'escola o amb l'administratiu (Rubén)

Utilitzem AGENDA!

No serveix per resoldre: dubtes, deures, altres activitats pedagògiques.

De dilluns a divendres de 8.30h a 18.00h

Només cal respondre als missatges amb pregunta o missatges personals.

S’enviarà la convocatòria de l’entrevista individual anual

Cal que justifiqueu les absències i retards

Només respondrem quan sigui necessari.

NOVETAT: EL MUR

DINANTIA

Notifiqueu els canvis de telèfon i adreça a secretaria

Mitjançant l’agenda, dinantia o a la sortida

COMUNICACIONS AMB LA MESTRA

us truquem per telèfon. En cas de no localitzar-vos hem d’avisar la policia local.

SI ARRIBEU TARD A LA RECOLLIDA DELS INFANTS

Files al porxo, famílies sota les moreres davant del rètol grup.

EN CAS DE PLUJA

Davant la reixa, nens/es en filera, aixecar la mà i esperar el torn.

PER A LA SORTIDA

NORMES DE L’ESCOLA

Propostes d'aniversaris saludables

Bàsquet i futbol

Jocs al pati

Dijous joguines i cromos?

Esmorzars per als aniversaris NO casolans.

En cas d’oblit, no portar l’esmorzar més tard, li donarem una peça de fruita del menjador.

Bosseta/carmanyola de l’esmorzar Cantimplora, aigua i tovalló

L'ESMORZAR

Dilluns fruita!!!!

Esmorzar saludable!!!! Eviteu la brioixeria industrial. Millor un entrepà o fruita.

Evitar el dejú. Les neurones necessiten estar alimentades per rendir!!!!

No paper d’alumini ni sucs

EL PENJADORR

Per això és molt important posar el nom i cognom (bates, jaquetes... També una beta per poder-ho penjar fàcilment .

Les coses que no tenen NOM es poden perdre fàcilment.

...BEN ENDREÇAT

No portar objectes de valor

ALTRES...R

Escola lliure de químics

Polls

Salut

Calçat

Lavabo

Medicació

Informar a la mestra en cas de malaltia, al·lèrgia i/ o problema físic

Título aquí

Lorem ipsum dolor sit amet

MALL (divendres 11:30-12:30)

SIEI

Desdoblament Anglès-català Anglès-mates

Grups flexibles de lectura

Reforç de nivell: Català Racons de mates Medi Castellà

ATENCIÓ A LA DIVERSITATOR

Grups flexibles

grafisme

grafisme

grafisme

grafisme

Xelo 1rA

Padrins de lectura

HORARISOR

Desdoblament

Grafisme

Violant 1rB

Padrins de lectura

Pràctiques de laboratori

Tallers de lectura

METODOLOGIAOR

Conversa exploratòria

Teatre

Cultura digital pantalles interactives tauletes internet

Exposicions orals

Experimentació (mètode científic)

Aprenentatge actiu

Treball per racons

Treball individual

Treball en parelles

Treball en equip

Treball col·lectiu

Escriptura natural!

Col·laboració a casa per anar acabant les fitxes de grafisme

CATALÀOR

Expressió oral

Cíviques Expressió oral d’experiències i coneixements

Lectura de textos senzills Audició de lectures fetes per la mestra Comprensió lectora

Lectura
Escriptura

La importància de llegir junts una mica cada dia

Català

Sepració de paraules dins d'una frase i textos curts Aprenentatge de la lletra lligada (GRAFISME: projecte 1r TRI)

Llibre de lectures a la motxilla sempre!

Expressió oral

PROJECTES

La escuela Nadarín Cómo ser un león Medios de transporte

CASTELLÀOR

Lectura

Lectura de textos senzills Audició de lectures fetes per la mestra Comprensió lectora Ampliació de vocabulari

Composició de frases senzilles

Escriptura
Expressió oral

Català

De vivències i coneixements

TALLERS DE LECTURA

Tots els deures amb referents visuals

Racons de mates amb material manipulatiu!

No els ensenyeu a sumar i restar. Gràcies!

MATEMÀTIQUESOR

Problemes
 • Resolució de situacions matemàtiques de la vida quotidiana
 • Geometria
 • Mesura (l'hora, el metre i el quilo)
 • Lateralitat (dreta-esquerra)
 • Orientació espacial: plànols
Tallers de matemàtiques
Numeració i càlcul

Català

 • Numeració fins el 100
 • Càlcul mental
 • Suma i resta horitzontal
 • Descomposició i relacions numèriques

La marató La marxa solidària

Mecaniko

FESTES

MEDIOR

kappla

Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, final de curs

 • El nom de la classe
 • El cos
 • L'alimentació
 • Baix a mar
 • ODS
Projectes
Pràctiques d'experimentacio

Català

 • El so
 • Flotabilitat
 • Diverciència

ARXIVADOR!

DOSSIER DE FUNDES

Quadern de lectures de la classe. Llegir i fer la tasca. Llegir una mica cada dia!

  CARPETA DE GOMES
  L'AGENDA

  Fomentar l’ús de l’agenda com a mitjà de comunicació família – escola.Cal revisar l’agenda de tant en tant. Signar les notes sempre.Recordeu al nen/a que avisi a la mestra quan porta una nota a l’agenda.La mestra també signarà.

  Dins la motxilla

  ORGANITZACIÓ D'AULA, NORMES I HÀBITSOR

  Per posar el full de deure, grafisme o circulars.Tornar sempre la carpeta a l’escola.

  Deures adaptats: lletra de pal o lletra lligada segons necessitats de l'alumnat

  I si no els porten fets?

  Els deures els han de fer amb l’acompanyament de l’adult ; i de manera planificada (espai, temps, material).

  Retornar els deures el dilluns revisió conjunta

  durant el 1r trimestre
  Grafisme
  • Fulls de grafisme per anar acabant a casa i retornar-los a l’escola.
  • Revisió per part de la mestra de l’entrega de fitxes periòdicament.
  • Elaboració del dossier de grafomotricitat a final del 1r trimestre.
  Els divendres, deures:

  DEURES?OR

  a partir de gener

  i si no els porten fets?

  • Full de lectura (amb exercici de comprensió lectora) o full de deures (matemàtiques o català).

  Ocasionalment treballs per acabar o treball pendent per no assistència continuada.

   Podeu consultar els criteris d’avaluació a la web de l’escola) http://www.escolaantina.cat/p/documents-de-centre.html

   1 informe trimestral

   AVALUACIÓOR

   Entrevistes de seguiment amb la família (1 com a mínim durant el curs)

   Proves de comprensió lectora (gener i maig)

   Contiuai formativa

   Aptitud i actitud

   Continuai formativa

   Qualitativa no quantitaniva

   Observació sistemàtica

   • Mantenir una bona comunicació amb l'escola.
   • Valorar amb afecte l’esforç i el progrés que fa l'infant.
   • Mostrar interès pel que s'aprèn a l'escola.
   • Acompanyar-los a la biblioteca municipal.
   • Fomentar l'autonomia, adaptant-se al ritme de treball.

   Què podem fer des de casa?

   Pagaments dintre dels terminis

   I altres sortides pel poble d’interès pedagògic

   17 de novembre Lab 0-6

   Colònies de 2 dies (1 nit) 3r Trim 20 i 21 de maig

   Octubre: comprar ingredients panellets Sortida dijous gras El Canyadell Final de curs: platja

   SORTIDES

   Laboratori de contes amb la BMMA

   Activitats PEE

   6 d'octubre kappla

   ACTIVITATS

   Cal demanar sempre cita prèvia. Secretaria Rubén: de dilluns a divendres: de 9.00h a 13h i de dilluns a dijous: de 15h a 16h.

   menjador acollida activitats lleure setembre activitats AMPA

   PARLEM? QUAN?

   Web: www.escolaantina.cat

   No deixem conflictes per resoldre

   Telèfon: 977 642496

   Si necessiteu parlar amb direcció o secretaria truqueu per demanar cita prèvia

   1. Sempre que hi hagi alguna cosa que us preocupi. 2. Sempre que hi hagi un canvi important en l’entorn familiar i que creieu que afecta o pot afectar el vostre fill/a. 3. Sempre que el/la mestre/a ho requereixi.

   Correu electrònic de l’escola: e3009242@xtec.cat

   FUNCIONS DEL DELEGAT/A

   Dinamitzar el grup de mares i pares gestionar el Whatsapp

   Funcions del dlegat/a

   • Fomentar la cohesió del grup de famílies.
   • Col·laborar amb la mestra del grup quan sigui necessari (festes, activitats puntuals...).
   • Coordinar la resta de pares i mares quan s’ha de col·laborar amb l’escola.
   • Recollir propostes, suggeriments , queixes , i agraïments per millorar el funcionament de la classe.
   • Col·laborar amb la junta de l’AMPA en la detecció de necessitats, inquietuds...
   • Assistir a les reunions de la direcció del centre quan se’ls convoqui.

   Tenir estones per parlar del que fem a l’escola

   Retornar la carta de compromís signada.

   Aprovar l’elecció del delegat/da de la classe

   i quan acabem... Recordeu contestar la valoració d’aquesta reunió mitjançant Dinantia

   Moltes gràcies per la vostra atenció!!!!

   FOTOS PRIMERS DIES