Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Georges Seurat1859-1891
Paul Signac"El pino en Saint-TropezÓleo sobre tela-1909
Henri Edmond Cross"Junto al mediterraneo"Óleo sobre tela-1895
Egon Schiele,(1890-1918)
Toulouse Lautrec,(1864-1902)
Picasso(1881-1973)
Picasso(1881-1973)
Henri Matisse(1943-1946)

Elements del llenguatge visual

Elements visuals del llenguatge

Quan volem realitzar una obra (gràfica o plàstica) disposem d'una serie d'elements gràfics que ens ajudin a crear i diferenciar les diferents formes que desitgem representar: El punt, la línia, la forma, la textura i el color.

Elements visuals del llenguatge

4. La textura

3. La forma

2. La línia

1. El punt

Índex

El punt

Instalación de Yayoi Kusama.

El punt és l'element més simple del llenguatge visual

Pot adoptar formes molt diferents segons l'estri o l'objecte que l'origini. Tot i que culturalment associen el punt amb la forma d'un cercle, com a recurs plàstic no té una forma definida. La seva caraterística principal és el seu xicotet tamany, respecte del format.

El puente de Waterloo - André Derain

Totes les imatges es dividixen en diferents punts, es per això que hem de decidir com els distribuirem quan creem una imatge

Les imatges estan formades per punts

Tensió central
Expanció

Diversos punts junts formen una composició i on els punts es troben més a prop els uns dels altres és més intens el camp d’atenció.Quan es multiplica en número augmenta el seu poder expresiu, organitzant-se de forma diferent per a provocar expansió, o tensió fins al centre, movimient i profunditat.

El punt i la seva expressivitat

Dispersió
Agrupament
Sensació de moviment inestabilitat
Sensació d'ordre i equilibri
Landscape with philosopher - Roy Lichtenstein

Us de punts per a l'ombrejat

Els punts els podem utilitzar per a donar-li a un objecte volum, forma o profunditat. Els punts que estan junts fan les àrees més fosques.Els punts que estan més allunyats fan arees més clares.

Per fer una forma més dinàmica s'ha d'acolorir d'una manera sense ordre. Fent servir punts de diferents grandàries, li podem donar a les imatges una sensació de profunditat: els punts més petits semblen més allunyats, els punts més grans semblen més pròxims.

Podem utilitzar el punt per a calorejar els objectes i les figures que nosaltres creem: un color és uniforme si els punts estan a una distància igual els uns dels altres. Si els punts estan junts, el color és més intens que si estan allunyats. Una forma calorejada uniforme fa una sensació de pau.

Sunrise -Roy Lichtenstein

Us de punts per a pintar

El moviment apareix per primera vegada al Saló dels Independents del 1884, encap-çalat per Georges Seurat i amb Paul Signac entre els seus més fidels seguidors.

El puntillisme (fragmentació del color en els signes o elements que el componen) és una tècnica pictòrica que van desenvolupar els anomenats neoimpressionistes francesos durant els darrers anys del segle XIX, amb la qual van aconseguir efectes atmosfèrics meravellosos.

Georges Seurat,(1859-1891)

1.2 El puntillisme

Amb aquesta tècnica es modelen zones de color mitjançantsignes puntuals, contigus o juxtaposats entre si, o s’avivenzones d’un sol color pla afegint-hi al damunt esquitxadesfragmentades d’un altre color amb signes de forma variable.Es tracta d’un estil artístic molt atractiu on, mitjançant lajuxtaposició de colors diversos, s’aconsegueix la percepciód’un color global. El que en el suport apareix dissociat, a lament de l’espectador esdevé un resultat harmònic i unitari.

Paul Signac,“El pino en Saint-Tropez”.Óleo sobre tela, 1909

1.2 El puntillisme

Activitat 1. Expressa emocions amb punts

Dibuixa la teva boca feta amb punts, de 7 maneres diferents. Cadascuna ha d'expressar una emoció diferent. Per exemple: alegria, tristesa, emoció, sorpresa, por, ira, despreci.

Yayoi Kusama

El trabajo de Kusama está basado en el arte conceptual y trata temas dispares, a menudo autobiográficos. Desde luego el feminismo, pero también la psicología, la moda, la multiculturalidad y la sexualidad.

“¿Qué significa vivir una vida? Me pierdo en este pensamiento cada vez que creo una obra de arte”.

Yayoi Kusama: desde 1945 hasta hoy

Activitat 2. Investiguem sobre la Yayoi Kusama

Fes amb Canva una inforgrafia sobre l'artista Yayoi Kusama. En ella ha d'apareixer: 1. Informació de l'artista2. Que definix la seva obra3.Quina tecnica treballa i explicar-la.4. 3 obres d'ella i el nom de cadascuna.

Yayoi KusamaRetrato (Portrait), 2015Acrílico sobre lienzo

Activitat 3. Autorretrat amb inspiració Japonesa

Amb el retrat que has escollit i prenent com a referent l'obra de la Yayoi Kusama, pinta'l amb punts de diferents colors i tamanys fins completar-lo tot.

Activitat 4. Dissenya el teu tatuatge puntillista

Amb la tècnica del punt, fes el disseny del tatuatge que t'agradaria tatuar o tatuar-te. Amb el punt hem d'aconseguir crear ombrejat i zones amb color més inteses o menys. Per a fer aquest a exercici necessitareu el Rotring.

La textura

La línia

la forma

Timeline

El punt