Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Starożytność, czasy antyczne - wprowadzenie do epoki

wow

wow

3. Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?

wow

4. Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom?

Życie codzienne w antyku

Gimnazjon - zespół budowli służacych do ćwiczeń fizycznych.

Pomieszczenia i place tworzące gimnazjon:
  • szatnia
  • sale do nacierania ciał oliwą
  • sale do nacierania ciał piaskiem
  • salki z workami piasku do ćwiczeń w zadawaniu ciosów
  • sale wykładowe, rekreacyjne, do rozmów i dyskusji
  • sala ćwiczeń dla młodzieży
  • łazienki i łaźnie
  • boiska do gry w piłkę
  • bieżnie
  • miejsce do ćwiczeń w zapasach

Odpowiedz na poniższe pytania:1. Dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie? Uzasadnij swoją odpowiedź.2. Kalokagatia - w jakim stopniu ta idea wpływa na życie codzienne współczesnego człowieka? Uzasadnij swoją odpowiedź.* zadanie dla chętnychWe współczesnej polszczyźnie występuje słowo ,,sympozjum" - jaki ma ono związek ze starożytnym sympozjonem?