Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L'ORDINADOR

Manel R. i Alfonso À.

wow

go!

Parts d'un ordinador

Hardware i sftware

INDEX

Definició ordin ador

Perifèrics i tious de perifèrics

Sistema operatiu

DEFINICIÓ D'ORDINADOR

-L’ordinador,és una màquina electrònica digital programable que executa una sèrie d'ordres per processar les dades d'entrada, obtenint convenientment informació que posteriorment s'envia a les unitats de sortida

-Software: Es coneix com a programari, logicial o suport lògic al sistema formal d'un sistema informàtic, que comprèn el conjunt dels components lògics necessaris que fa possible la realització de tasques específiques, en contraposició als components físics que són anomenats maquinari.

HARDWARE I SOFTWARE

-Hadware: el maquinari és la part física d'un dispositiu com ara un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta . Això inclou tots e ls components i accessoris: el ratolí, la placa base, les memòries RAM i ROM, la pantalla, etcètera. Així mateix, la impressora i els altaveus també es poden considerar maquinari.

PARTS D'UN ORDINADOR

Placa baseProcesador (CPU)DisipadorTargeta RAMTargeta de soDisc dur ssd/hddTargeta gràfica

PERIFERICS I TIPUS DE PERIFERICS

En informàtica, perifèric és la denominació genèrica per designar l'aparell o el dispositiu auxiliar i independent connectat a la placa base d'un ordinador.-Hi ha 4 tipus de perifèrics segons el vostre ús, d'entrada, de sortida, d'entrada/sortida i d'emmagatzematge . En un sistema informàtic (ordinador) s'introdueixen dades a través dels perifèrics d'entrada (per exemple, el teclat). Es treuen dades a través dels perifèrics de sortida (per exemple el monitor).

SISTEMA OPERATIU

-Un sistema operatiu és el conjunt de programes d'un sistema informàtic que gestiona els recursos del maquinari i proveeix serveis als programes d'aplicació de programari. Aquests programes s'executen en mode privilegiat respecte dels restants.-Windows, per a PC; Mac OS, que és el sistema operatiu dels ordinadors d’Apple; i Linux, també per a PC, que està disponible en diferents versions de funcionament similar.