Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

PSHG PREDSTAVLJA

FAKULTATIVNE PREDMETE u šk.god. 2023./2024.

ŠPANJOLSKI JEZIK

Medijska i informacijska pismenost

FRANCUSKI JEZIK

zbor

MAKEDONSKI JEZIK

model C

SLOVENSKI JEZIK

model C

POVIJEST UMJETNOSTI I ARHITEKTURE

ARHEOLOGIJA

DRAMSKA KULTURA I UMJETNOST

FINANCIJSKA MATEMATIKA

KLIKNI na plusiće I ISTRAŽI

ŠKOLA I ZAJEDNICA

STROJARSTVO

BIOLOGIJA STANICE

ŠPANJOLSKI JEZIK

NASTAVNICASANJATURČIĆ PADAVIĆ

Program nastave iz španjolskog jezika učenicima nudi upoznavanje osnova španjolskog jezika, odnosno razine A1, A2, B1, B2 ovisno o motiviranosti za učenje što im omogućava pristupanje ispitu iz španjolskog jezika na državnoj maturi, ispita DELE i eventualno studiranje španjolskog jezika. Pored gramatičkih sadržaja tijekom nastave obrađuju se razna leksička područja poput: opisa osobe, prostora, obitelj, snalaženje u gradu, odjeća, prehrana, zabava, glazba kao i kulturni te civilizacijski sadržaji vezani uz Španjolsku i Latinsku Ameriku. Uz glazbu, plesne korake, filmove i izvrsne recepte užitak je učiti španjolski jezik.

Medijska i informacijska pismenost

NASTAVNICAAndreja dodig

Cilj je ovog fakultativnog predmeta upoznati učenike s osnovama medijske i informacijske pismenosti. Tijekom ove fakultativne nastave učenici će se upoznati s mogućnostima korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i istraživanju, raditi s bazama podataka važnim za svladavanje srednjoškolskog programa. Kritički će procjenjivati različite izvore podataka, informacija i digitalnih sadržaja. Upoznat će se s različitim informacijskim poremećajima i kako ih prepoznati u medijskom porostoru. Osvijestit će probleme vezane za privatnost i sigurnost na internetu. Upoznat će se s utjecajem medija na naš emocionalni život i mentalno zdravlje.

FRANCUSKI JEZIK

ZAŠTO UČITI FRANCUSKI:1.Francuski je, s engleskim, jedini jezik koji se govori na 5 kontinenata,2.Jezik je diplomacije i međunarodnih organizacija,3.Na internetu, francuski je treći jezik, nakon engleskog i njemačkog jezika,4.Francuski je jezik kulture. Nastavu francuskog jezika prate putovanja u svijet mode, gastronomije, umjetnosti, arhitekture i znanosti.5.Učenici mogu polagati ispit poznavanja francuskog jezika DELF i tako steći diplomu koja se priznaje u cijelom svijetu.

NASTAVNICADIANA BALJAK

ZBOR

nastavnik branko ivošević

Voliš pjevati, voliš svirati, voliš se družiti kroz glazbu? Zbor je pravo rješenje za tebe! Naš sušački zbor vjerna je glazbena podloga svim događanjima u školi - Božić, Valentinovo...

MAKEDONSKI JEZIK - MODEL C

NASTAVNICAnatalija lekovska

Cilj fakultativne nastave makedonskog jezika i nacionalne kulture je da kod učenika razvije svijest, trajni interes i želju za njegovanje, učenje i primjenjivanje makedonskog jezika kao najkarakterističnije obilježje osobnog i nacionalnog identiteta makedonskog naroda. Cilj je i da ih spremi za nastavak školovanja na makedonskom jeziku na fakultetu, da ih osposobi za pismenu i govornu komunikaciju na književnom makedonskom jeziku i za čitanje raznih tekstova.

SLOVENSKI JEZIK - MODEL C

Slovenski jezik je jezik naših susjeda Republike Slovenije kao i pripadnika slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Učenje slovenskog jezika i kulture po modelu C omogućava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastava se izvodi 1 x tjedno (2 školska sata) te obuhvaća učenje jezika i književnosti, geografije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti. Za razvijanje jezičnih kompetencija koriste se suvremene pedagoške metode poučavanja. Ocjena postignuta tijekom školske godine upisuje se u svjedodžbu. Za sve učenike je osiguran besplatni didaktički materijal, a u suradnji sa slovenskim organizacijama u Republici Hrvatskoj polaznicima se, na kraju svake školske godine, omogućuje i besplatna jednodnevna ekskurzija u Republiku Sloveniju. Zašto izabrati slovenski jezik? Sa znanjem slovenskog jezika naši maturanti imaju mogućnost studija na brojnim fakultetima Sveučilišta u Ljubljani, kao i na drugim sveučilištima (Maribor, Koper, Nova Gorica).

NASTAVNICASIMONA MAHOVIČ

Prvi sastanak je u srijedu 06.09.2023. u 14:15, prizemlje, učionica br. 4.

POVIJEST UMJETNOSTI I ARHITEKTURE

NASTAVNIKTHEODOR DE CANZIANI

Fakultativna nastava Povijesti umjetnosti i arhitekture namijenjena je učenicima drugog do četvrtog razreda gimnazije svih usmjerenja, odnosno učenicima koji nisu u mogućnosti sudjelovati u izbornoj nastavi Likovne umjetnosti .Tematski plan i program vezan je za teme iz likovnih umjetnosti, povijesti umjetnosti, designa, primijenjenih umjetnosti, aktualnih likovnih izložbi i baštine grada Rijeke i regije. Nastava se odvija u školi, ali njezin veći dio odvija se kao terenska nastava gdje polaznici zorno na terenskim primjerima uz predavanja nastavnika imaju prilike učiti od stručnjaka iz različitih vidova likovnih umjetnosti kao i likovnih umjetnika.

ARHEOLOGIJA

NASTAVNIKJAKŠA MLAČIĆ

Nastava proučava i poučava prapovijesnu arheologiju, antičku arheologiju ranokršćansku i srednjovjekovnu. Učenici se upoznaju s najvažnijim ostacima i nalazištima od kasne antike do srednjeg vijeka s posebnim naglaskom na Rijeku i širu okolicu. Nastava je učionična i terenska, realizira se kroz projekte i teme planirane kurikulom. Terenska nastava uključuje jednodnevne i višednevne izlete s posjetima muzejima i lokalitetima u okolici Rijeke, Zagreba i u Krapini prema mogućnosti realizacije. Tempo i realizacija planiranih aktivnosti ovisiti će o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

DRAMSKA KULTURA I UMJETNOST

Sudjelovanje u dramskim aktivnostima omogućuje učenicima izražavanje i oblikovanje osjećaja, mišljenja i stavova o sebi i drugima, upoznavanje, razumijevanje i propitivanje međuljudskih odnosa te oblikovanje vlastita osobnog i socijalnog identiteta. Dramskim izražavanjem učenici snažno razvijaju svoje komunikacijske sposobnosti (govorne, tjelesne, scenske), jačaju sigurnost i samopouzdanje u javnom nastupu stječući tako kompetencije i vještine javnog osobnog komuniciranja kako u formama i žanrovima dramskog medija tako i putem drugih izvedbenih medija i tehnologija.

NASTAVNICAMARIJANA TRINAJSTIĆ

FINANCIJSKA MATEMATIKA

NASTAVNIK stiže uskoro

Danas se aktivno sudjelovanje pojedinaca u ekonomskom životu smatra gotovo nezamislivim bez odgovarajuće razine osnovne financijske pismenosti. Financijska matematika učenicima će pružiti specifične numeričke, statističke i logičke vještine koje se odnose na spretnost u računanju, preračunavanju i razumijevanju financijskih kalkulacija. Suradničkim učenjem i sudjelovanjem u projektima učenici će doznati nešto više o upravljanju novcem, planiranju troškova, ulozi poreza i banaka, osiguranjima i štednji. Mudrost upravljanja novcem važna je za pojedinca, ali i za cijelu obitelj i društvo.

ŠKOLA I ZAJEDNICA

Temelj predmeta Škola i zajednica je da je za ostvarivanje osobne i društvene dobrobiti učenika nužno razvijati znanja, vještine i stavove o važnosti povezanosti u zajednici i aktivnog djelovanja pojedinca te se stoga dijeli u tri područja – dobrobit, povezanost i djelovanje.

  • nešto ti smeta?
  • drugi se slažu da im smeta,
  • istražimo problem,
  • nađimo odgovorne ljude,
  • razgovarajmo s njima,
  • vidimo što se može i kako riješiti
  • a onda...
  • problem riješen

NASTAVNICAIVANA KAMENAR BORČIĆ

STOJARSTVO

NASTAVNIKIVAN DATKOVIĆ

Strojarstvo je jedno od temeljnih polja područja tehničkih znanosti. Danas je područje strojarstva toliko široko i interdisciplinarno, da praktički nema ljudske djelatnosti u koju strojarstvo nije prodrlo i pridonijelo njenom razvoju. Strojarstvo obuhvaća vrlo širok raspon različitih tehničkih sustava koji se osnivaju u strojogradnji, ali se primjenjuju u gotovo svim gospodarskim granama uključujući poljoprivredu, građevinarstvo, kemijsku i procesnu industriju, ali i medicinu te čitav niz drugih djelatnosti.

Teme: 1. Statika 2. Materijali 3. Tehničko crtanje 4. Mjerenje i kontrola kvalitete 5. Toplinski strojevi 6. Proizvodne tehnologije 7. Energetski sustavi 8. Projektni zadatak

BIOLOGIJA STANICE

NASTAVNICASUZANA JURKOVIĆ

Fakultativna nastava iz Biologije stanice omogućit će učenicima zainteresiranim za prirodoslovlje da savladaju vještine praktičnog rada kako bi se pripremili za prelazak na prirodoslovne fakultete. Učenici će usvojiti vještine mikroskopiranja, seciranja biljnog i životinjskog materijala, te izoliranja staničnih dijelova eukariotskih stanica. Bit će organizirana i nastava na terenu sa svrhom upoznavanja živog svijeta na travnjaku, prilikom čega će učenici samostalno istražiti i povezati prisutnost živih bića i njihove prilagodbe okolišu. Učenike će se upoznati sa značenjem znanstvenih zbirki te će oni izraditi zbirku iz vlastitog prikupljenog materijala (herbariziranje bilja), a to stečeno znanje upotpuniti posjetom Muzeju farmacije, Prirodoslovnom muzeju i drugim institucijama. Također, učenici će provesti postupak odvajanja biljnih pigmenata kromatografijom, te proširiti znanje o njihovom utjecaju na čovjeka i njegovu svakodnevnicu.

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/biology">Biology Vectors by Vecteezy</a>