Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projectes per a la innovació territorial i l'activitat socioeconòmica i la lluita contra el despoblament en municipis de menys de 5000 habitants

OBJECTIU

  • Projectes empresarials destinats a incrementar l’activitat econòmica, fomentar la diversificació econòmica i donar suport a l’emprenedoria en l’àmbit rural, en especial mitjançant la integració laboral de les dones i del jovent

• Empreses i altres iniciatives emprenedores incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manque de personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes

  • Fins l'11/08/2023

BENEFICIARIS

TERMINI

QUANTIA

Fins el 70% amb un mínim de 15.000 € i un màxim de 200.000 €

Calendari de les actuacions: 01.01.2023 a 31.12.2025

INFORMACIÓ ADICIONAL

Son subvencionables aquellas actuaciones que mejoren la gestión del ciclo urbano del agua a través de la digitalización en el abastecimiento, la depuración de aguas residuales, la reutilización y las líneas estratégicas sobre la digitalización y mejora de la gestión asociadas a nuevas técnicas de tratamiento, depuración y reutilización de las aguas urbanas e industriales, conforme a las siguientes líneas de actuación:

Informació de la convocatòria

Bases reguladores

Extracte