Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2023

Setembre

Octubre

Novembre

CALENDARICURS PREPARACIÓ PROCES ESTABILITZACIÓ AGENT TRIBUTARI DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2023

2023

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

L

M

X

J

V

S

D

Setembre

Setembre

Octubre

Novembre

CURS D’AGENT TRIBUTARI Horari: 16:30 a 19:00

2023

L

M

X

J

V

S

D

Octubre

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Octubre

Novembre

Setembre

CURS D’AGENT TRIBUTARI Tema 2:

  • El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts.
  • La Llei general tributària.
  • Principis i estructura.
  • Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.
  • Annexo
Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Tema 3: El Deute Tributari:

  • Components.
  • Formes d'extinció del deute Tributari.
Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Tema 4 :

  • Els interessats en el procediment administratiu.
  • Els drets dels contribuents
Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI TEMA 5. Els impostos de les Hisendes Locals Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Tema 6: Les taxes, els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Horari: 16:30 a 19:00

2023

L

M

X

J

V

S

D

Novembre

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Novembre

Setembre

Octubre

CURS D’AGENT TRIBUTARI Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Horari: 16:30 a 19:00

CURS D’AGENT TRIBUTARI Horari: 16:30 a 19:00