Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

עלונים קודמים

נשר

צבי

עכביש

שחפיות

כלב-ים

העלון פותח על ידי צוות ההדרכה הארצי במדע וטכנולוגיה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

לכבוד שנה"ל החדשה פיתחנו לשימושכם עלון ובו שמנו זרקור על בעלי חיים בארץ, המושפעים מפעולות האדם ושחלקם אף נמצאים בסכנת הכחדה: צבי ארץ ישראלי, כלב - ים, נשר, שחפיות ועכביש שהתגלה לאחרונה בערבה ומשמש ביואינדיקטור לזיהום קרקע . בעלון זה תמצאו מגוון פעילויות המשלבות מיומנויות מתפיסת הלמידה המתחדשת: אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ועוד. זוהי הזדמנות להתחיל את השנה בפעילויות חוויתיות ומגוונות, כגון: תכנון כרזה, כתיבת קומיקס, יצירת מֵמִּים , תוך היכרות עם בעלי החיים הללו. שימו לב, לעלון זה יתווסף במהלך השנה עלון המשך ובו נציע פעילויות חקר והעמקה לחלק מהנושאים המפורסמים כעת. אני מאחלת לכם שנה של סיפוק רב מהעבודה, עשייה חדשנית ומגוונת.

בילי פרידמןמפמ"ר מדע וטכנולוגיה

מורות ומורי מדע וטכנולוגיה יקרים,

הפתעה בחדרה: התגלתה צפרדע בצבע תכלת

כתבה באתר Ynet

השרדות חיי הצב

כתבה באתר דוידסון

תיעוד של חיוויאי טורף נחש בעמק יזרעאל

גוזל של בז מצוי אומץ על ידי תנשמות

מי דולפין חמוד של אמא?

חונכות הורית ובייביסיטר אצל הצבוע המפוספס

יסודי

חט"ב

הכירו את הצבי הארץ ישראלי

עוד בהיסטוריה הרחוקה שלנו נחשב הצבי לחיה המסמלת את ארץ ישראל, ובתנ"ך כונתה הארץ ."ארץ הצבי"הצבי הארץ ישראלי הוא בעל חיים אֶנְדֵמִי (אין עוד בעולם מקום בו חי הצבי הארצישראלי) . על פי מצבם של הצבאים בארץ כיום, נראה שדרושות פעולות הצלה מיידיות כדי לשמור על בעל החיים האצילי הזה בטרם ייעשה מאוחר מדי. מאוכלוסייה שמנתה כ-10,000 פרטים לפני 30 שנה, הצטמצמה אוכלוסיית הצבי הארץ-ישראלי לכ-5,000 כיום ולכן הוא הוכרז כמין בסכנת הכחדה..בפעילות זו תלמדו מדוע

יסודי

1. משחקים ולומדים על הצבי

קובץ פעילות למורה

קובץ פעילות לתלמיד

היכרות עם הפעילות

3. פעילויות סיכום

מקורות מידע להרחבה והעשרה

2.קורס דיגיטלי:שומרים על הצבי הארץ ישראלי בעמק הצבאים

הצבי הארץ ישראלי

יסודי

א. ענו על השאלות והמשימות בעמודים: 1,3,4ב. היכנסו לעמוד 5, צפו בסרטון על עמק הצבאים בירושלים מיינו את ההיגדים לפי העמדות של כל אחד מהצדדים: צד א'- תושבי שכונה השואפים לשמור על עמק הצבאים כשטח טבעי. צד ב'- קבלנים המעוניינים בבניית יחידות דיור ופיתוח הסביבה בעמק הצבאים. ?ג. מה הסכנות שאורבות לצבאים בעמק הצבאים בירושלים ובארץ ?ד. מה הדילמה שמוצגת בסרטון

קורס דיגיטלי: המגוון הביולוגי חשיבותו ושמירה עליו

הכנסו לקורס לחצו על השיעור: השמירה על המגוון הביולוגי של הטבע ובצעו את הפעילויות הבאות:

יסודי

קהל יעד כיתות ד-ובפעילות זו התלמידים ילמדו ויחקרו ממגוון מקורות מידע כתובים ומתוקשבים על הצבאים בישראל בדגש על הצבי הארץ ישראלי ועל הסיבות להימצאותם בסכנת הכחדה. בקובץ מגוון של משימות להבנת הבעיה הסביבתית העוסקת בסוגיית שימור הטבע מול פיתוח הסביבה, והשפעתה על מגוון המינים ועל הצבאים. באמצעות החקירה יוכלו התלמידים להעלות נקודות מבט שונות, שתסייענה בקבלת החלטות עבור פעולות שמירה על הצבאים..בפעילות זו ניתן למצוא קובץ למורה וקובץ לתלמידמומלץ לעבוד עם התלמידים על פי הסדר המוצע בדף הפתיחה.

יסודי

באפשרותכם לבחור את אחת מפעילויות הסיכום הבאות:

הכנת כרזת קומיקס

משחק תפקידים

:מקורות מידע להרחבה והעשרה

מסדרון האקולוגי שיציל את הצבאים

חט"ב

מדריך למורה

דפי פעילות לתלמידים

קישור למערך פעילות על יוליה כלבת הים הנזירית

ביקור כלבת הים יוליה בישראל

מדריך להכנת מֵמִּים

יסודיוחט"ב

מצלמות קינון

תודות לפרופ' יוסי לשם, ד"ר יעל חורש, וליוחאי וסרלאוף על היעוץ והסיוע המדעי.

מקורות מידע

מדריך למורה

דפי עבודה לתלמידים

מצגת מלווה למורה

מויאל, ח., הנשר המקראי "המלך העירום"

דוח העשור של מצב חיות הבר בישראל (2022), רשות הטבע והגנים

מצב חיות הבר בישראל, דוח העשור (2020), רשות הטבע והגנים

מצב חיות הבר בישראל, דוח העשור (2020), רשות הטבע והגנים

מצב חיות הבר בישראל, דוח העשור (2020), רשות הטבע והגנים

נשר מקראי, ויקיפדיה

יסודי

חט"ב

בואו נצא יחד למסע בטבע הישראלי.נכיר את השחפיות - שחפית ים ושחפית גמדית.נגלה מהן הבעיות שיש לשחפיות ונחפש דרכים לעזור להן.הפעילות שפותחה ושתלווה אותנו בעלונים לאורך השנה, מעודדת מעורבות ועשייה סביבתית, חקר וחשיבה יצירתית.אז - בואו "נעוף על זה".

תודות לפרופ' יוסי לשם, ד"ר ענבל שיקלר גולדשטיין, ד"ר יוסף כיאט ויוחאי וסרלאוףעל הייעוץ והליווי המדעי

יסודי

2

3

1

בואו נכיר את שחפית היםוהשחפית הגמדית

4

מה, לשחפיות יש בעיה?

עוד מההוד...

נתראה בעלון הבא...

מדריך למורה

חט"ב

בואו נכיר את שחפית יםושחפית גמדית

מה, לשחפיות יש בעיה?

2

1

מדריך למורה

מדריך למורה

קובץ לתלמידים

קובץ לתלמידים

יסודי

חט"ב

פעילות זו מציגה תופעה של זיהום מעשה ידי אדם והשפעתו על בעלי החיים בסביבה - עכביש.בפעילות מוצג מחקר מדעי שנערך בדרום הערבה, באזור שזוהם בנפט.את תיאור המחקר ותוצאותיו מלווה משימה שכוללת שאלות ומזמנת פיתוח חשיבה מדעית אודות שלבי תהליך החקר.

תודות לד"ר אפרת גביש רגב, לפרופ' יעל לובין וליורם צביק על היעוץ המדעי ולאסף אוזן על הצילומים

יסודי

פעילות לתלמידים

בשנת 2014 התרחשה דליפת נפט מצינור שמוביל נפט (קו צינור אילת-אשקלון). מהצינור דלפו מיליוני ליטרים של נפט גולמי שזרם למרחק של 6-7 ק"מ. בשל תוואי השטח של האזור וסוג הקרקע - הנפט מיעט לחלחל לעומק הקרקע, אבל התפרס על פני שטח גדול ויצר מפגע סביבתי. המשרד להגנת הסביבה טען: "ייתכן שנצטרך לגרוף חלק מהקרקע וצפוי גם נזק נופי, מאחר שנדרש להכניס הרבה טרקטורים לתוך שמורת טבע עדינה"

הנחיות למורים

חט"ב

מדריך למורה

פעילות לתלמידים