Want to make creations as awesome as this one?

מצגת זה"ב לספר סימני דרך

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

נשחק במשחק זיכרון

1

לִמְצֹא מָקוֹם בָּטוּחַ לַחֲצִיָּה

נצפה בסרטוני חציית כביש

לַעֲצֹר צָעַד לִפְנֵי מַעֲבָר הַחֲצִיָּה

מצגת לימוד לחציית כביש

ימניO

2

נשחק במשחק התאם משפט לתמונה

לְהַקְשִׁיב לַקּוֹלוֹת הַתְּנוּעָה

3

לְהִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב סְבִיב סְבִיב

דרך

4

ימניO

Esty Azmoni

5

וְאִם הַכְּבִישׁ פָּנוּי וּבָטוּחַ לַחֲצוֹת!

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד?

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

חשיפה לכללי חצייה באמצעות סמלים קליטים להבנה. והסבר הכלל - ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד. במד"לים של ספריי יש מידע מפורט, רק לאחר קריאה הציגו את המצגת הלמור נבחר ללות את הספר - אפשר גם לדון למה הוא נבחר

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

ימניO

דרך

Next

ימניO

יֶלֶד עַד גִּיל 9 לֹא חוֹצֶה לְבַד!

רצוי לשוחח עם התלמידים למה ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד? במד"ל יש פירוט והסבר על הקשיים הפיסיולוגיים של ילדים בגיל זה לחצות לבד כביש. מומלץ לקרוא ופתח שיחה.

סרטון הרלב"ד המסביר למה ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

מדריך למורה - סרטון הרלב"ד המציג מהם השיקולים הפיזיולוגים והפסיכולוגיים של ילדים קטנים. למה גיל 9 נבחר - זה גיל סביר להניח שיוכל לחצות כביש לבד. ממליצה לתת לתלמידים מטלות צפייה ואח"כ לדון במידע שנמסר בסרטון.

מתוך הספר "סימני דרך״ אין לעשות שימוש מפר בקטע המוצג. אם לא אתם כתבתם, לא אתם הגיתם, לא אתם השקעתם זמן ומחשבה זה לא שלכםזה של מי שכתב, וזה מוגן בזכויות יוצרים! הקטע מתוך הספר סימני דרך - אסתי עצמוני

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

ימניO

Esty Azmoni

דרך

ימניO

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

הקריאו את הקטע המופיע בספר סימני דרך עמוד 37 עברו על הסמלים המאפיינים כל כלל. שננו את סדר כללי החצייה, כדאי גם לתרגל עם התלמידים את הכללים באמצעות הצבת מעבר חצייה בכיתה. במד"ל יש שפע של רעיונות לתירגול ולמידת כללי החצייה.

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

למחיאות כפיים לחצו עלי

כיתבו בעזרת כלי הכתיבה הנמצאים במצגת הבסיסית למעלה מימין (לא בתמונה למטה שמוצגת להמחשה בלבד) והתאימו וסדרו כללי החצייה לפי הסדר הנכון.

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

1

לִמְצֹא מָקוֹם בָּטוּחַ לַחֲצִיָּה

לַעֲצֹר צָעַד לִפְנֵי מַעֲבָר הַחֲצִיָּה

ימניO

2

לְהַקְשִׁיב לַקּוֹלוֹת הַתְּנוּעָה

3

לְהִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב סְבִיב סְבִיב

Esty Azmoni

דרך

4

ימניO

5

וְאִם הַכְּבִישׁ פָּנוּי וּבָטוּחַ לַחֲצוֹת!

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

על הילדים למיין ולכתוב בעיגול הירקרק את הכללים לפי סדר החצייה מ-1 ל-5 ואעזרו בסרגל העפרונות בצד ימין למעלה

מתחו קו בעזרת כלי הכתיבה הממוקמים בצד ימין של המצגת (דוגמה כמו שמוצג כאן למטה) והתאימו כל איור למשפט.

1

2

3

ימניO

4

5

לִמְצֹא מָקוֹם בָּטוּחַ לַחֲצִיָּה

לַעֲצֹר צָעַד לִפְנֵי מַעֲבָר הַחֲצִיָּה

לְהַקְשִׁיב לַקּוֹלוֹת הַתְּנוּעָה

לְהִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב סְבִיב סְבִיב

Esty Azmoni

למחיאות כפיים לחצו על הרמקול

וְאִם הַכְּבִישׁ פָּנוּי וּבָטוּחַ לַחֲצוֹת!

דרך

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

ימניO

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

בעזרת כלי העפרונות בצד ימין למעלה במצגת מתחו קו בין האיור לתמונה.

לחצו עלי

למחיאות כפיים לחצו עלי

נסדר את כללי החצייה

וְאִם הַכְּבִישׁ פָּנוּי וּבָטוּחַ לַחֲצוֹת!

ימניO

לְהִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב סְבִיב סְבִיב

4

לִמְצֹא מָקוֹם בָּטוּחַ לַחֲצִיָּה

5

1

מתחו קו בעזרת כלי הכתיבה הנמצאים במצגת הבסיסית (לא בתמונה למטה שמוצגת להמחשה בלבד) והתאימו כל איור למשפט.

דרך

לַעֲצֹר צָעַד לִפְנֵי מַעֲבָר הַחֲצִיָּה

2

ימניO

Esty Azmoni

לְהַקְשִׁיב לַקּוֹלוֹת הַתְּנוּעָה

3

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

על הילדים למתוח קו בין האיור למשפט, בספר סימני דרך יש משחק בנו גשר בנו גשר מזה"ב תרגלו עם הילדים שוב ושוב את כללי החצייה.

לחצו עלי

כללי חצייה - סרטון קליל וחמוד

הסרטון - מתוך אתר יוטיוב "זה"ב עם ניגונים" פעילות לילגי גן עד כתה א מילים: אורי אסף א. א. הפקות

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

ימניO

דרך

ימניO

למחיאות כפיים לחצו על הרמקול

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

סרטון קליל לצפיה בכללי החציה.

התאימו משפט לתמונה היעזרו במספרים מ-1-5 האיורים מהספר בצעד ראשון - אסתי עצמוני

למחיאות כפיים לחצו עלי

התאמת משפט לתמונה

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

ימניO

דרך

ימניO

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

התאמת משפט לתמונה

התאימו משפט לתמונה היעזרו במספרים מ-1-5 האיורים מהספר בצעד ראשון - אסתי עצמוני

התאמת משפט לתמונה

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

ימניO

דרך

ימניO

Esty Azmoni

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

למחיאות כפיים לחצו על הרמקול

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

מדריך למורה - כללי החצייה מופיעים הפעם באיורים קטנים, על מנת לאפשר עוד פעם את החצייה באופן שונה. הגיוון של הסמלים מעורר חשיבה ומלמד. אפשר גם לילדים לצייר בעצמם את הכללים

לא חוצים את הכביש לבד!

סביר להניח שיחידת הלימוד ארוכה אך חווייתית לתלמידים חלקו אותה ל-2 חלקים

לא חוצים את הכביש לבד - לחצו להשמעת השיר

סרטון אנימציה - כללי חצייה, אך זיכרו להבהיר לילדים שלא חוצים את הכביש לבד, לחצו על המקרופון לשמיעת השיר

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

הסרטון מוצג ביוטיוב באתר - מידעל'ה סקרנות במנות קטנות

ימניO

דרך

ימניO

Esty Azmoni

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים. ‏

סרטון כללי חצייה

כתב סתרים קל לילדי א' הפתרון נמצא בלחיצה על

ימניO

למחיאות כפיים לחצו עלי

כתב סתרים לא חייבים לעשות את כתב הסתרים הוא מוצג כאופצייה נוספת

דרך

המסר של אסתי עצמוני הוא:מֵעוֹלַם הַדִּמְיוֹן וְהָאַגָּדָה אֶל הַמְּצִיאוּת וְהַלְּמִידָה © כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני והוצאת למור! אין להעתיק, לשתף בקבוצות וכו' כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, השקעתם מחשבה, זמן וכסף, זה לא שלכם, זה מוגן בזכויות יוצרים!

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

כתב סתרים לילדי א' זה שעשוע חדש. הסבירו ותנו לילדים דוגמה, בתום פענוח כתב הסתרים בדקו עם מתאם את התוצאות.

2 ספרים מקסימים להוראת זה"ב בכיתה א' לבחירתכם:

ימניO

ימניO

דרך

דרך

בצעד ראשון מלווים אחי ורות את התלמידים

בסימני דרך מלווה הלמור את התלמידים סימני דרך ספר חדש יותר מלווה בסרטונים ובאתר

מחיר הספרים 30 ש"ח ובסכום זעום זה אתם מסודרים שנה שלמה עם ספרים צבעוניים ואטרקטיביים, ותקבלו גם ערכת לימודים מושלמת למהלך השנה.

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

על הילדים למיין ולכתוב בעיגול הירקרק את הכללים לפי סדר החצייה מ-1 ל-5 ישעזר בסרגל העפרונות בצד בצד ימין למעלה

ימניO

דרך

ימניO

Esty Azmoni

נצפה בסרטון על הלמור שילווה אותנו במהלך השנה

בסרטון הלמור צפו הילדים במצגת הראשונה, אפשר לצפות בסרטון זה שוב.

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

הלמור מלווה את הספר סימני דרך והליכה כהלכה. הוא מוגן בזכויות יוצרים ורשום כפטנט. בדקו עם התלמידים מה הם יודעים עליו. והאם הבחירה שלו מתאימה ללוות ספר בהוראת זהירות בדרכים - מידע יש בספרים ובמד"לים

https://www.estyazmoni.com/

ימניO

דרך

נלמד ונשיר את שיר הלמור שילווה אותנו במהלך השנה

נלמד את שיר הלמור לפי המנגינה אני פורים

נשמח מאוד אם מורים ישלחו אלינו הקלטה וסרטוני וידיאו בהם הילדים מבצעים את השיר ואנו נעלה את הביצועים + לאתר חיוכים בדרכים קרדיט לביה"ס

Esty Azmoni

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

שיר הלמור מלווה את הכתובים בספרים: סימני דרך והליכה כהלכה הלמור רשום כסימן מסחרי ומוגן בזכויות יוצרים. מומלץ ללמוד בספרים מסודרים לאורך כל השנה, עם טקסטים מתחרזים, עבודות יצירה לרוב, שירים סרטונים מד"ל, ספר מקוון ועוד ועוד

רעיונות לסיום הספר סימני דרך והליכה כהלכה וגם בצעד ראשון

באתר חיוכים בדרכים לחצו על האטב - תמצאו רעיונות נוספים

bit.ly/3QjzR02

ימניO

דרך

ימניO

Esty Azmoni

טקס סיום הספר שליווה אותנו במהלך השנה

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

באתר חיוכים בדרכים, תצוגות של פעילויות שנשלחו מבתי ספר. מומלץ לרכז את כל דפי היצירה הרבים שנעשו במהלך השנה, ובסוף השנה לסיים בטקס חביב לסיום הספר. פרטים במדריך למורה ובאתר חיוכים בדרכים.

ספרי למידה חווייתיים, משעשעים, מחורזים, עם המון עבודות יצירה.

למעבר לאתר חיוכים בדרכים

Esty Azmoni

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

ימניO

דרך

ימניO

https://www.estyazmoni.com/ חיוכים בדרכים אסתי עצמוני, ספרי לימוד בזה"בזהירות בדרכים לילדים, דפי עבודה, ספרי לימוד בזה"ב לכיתה א' בטיחות בדרכים לכיתה ב' המחברת אסתי עצמוני שספריה פרצו דרך בהוראת הזה"ב במערכת החינוך...חיוכים בדרכים

יחידת לימודים בנושא חציית כביש מיועדת רק למלמדים בספר "סימני דרך", "בצעד ראשון", ו"הליכה כהלכה". ספרי זה"ב מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות. כל מה שלא אתם הגיתם, כתבתם, יצרתם והשקעתם, זה מוגן בזכויות יוצרים.

אוסף ספרי הלימוד שנכתבו ע"י אסתי עצמוני וזוכים להצלחה רבה בקרב, התלמידים, המורים, וההורים. מחיר הספרים פחות ממנת גלידה, ואתם מסודרים לכל השנה, מלמדים במקצועיות רבה.