Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Гурток "Фізичний мегаполіс (Фізика в кросвордах)"

ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ

Обладнання: доступ до мережі Інтернет, мобільні гаджети (смартфони, планшети), кросворд.

Тип заняття: нестандартний, з використанням інтерактивних технологій.

Очікувані результати: учні повинні оперувати науковими поняттями, законами, теоріями стосовно даної теми; аналізувати набуті знання, а також результати експериментів, проводити пошукову роботу та застосовувати знання на практиці.

Мета заняття: сформувати навички проведення науково-дослідницької роботи; викликати інтерес до пошукової та дослідницької діяльності; формувати вміння працювати в колективі; сприяти саморозвитку та самореалізації особистості.

  • Що ви знаєте про рух молекул?
  • З чого складаютться тіла?
  • Які види енергії ви знаєте?
  • Звідки береться енергія?

Питання до учнів:

  • Що таке енергія?

Познайомтесь з головним героєм сьогоднішнього заняття

зАВДАННЯ 1

Це моделювання показує модель броунівського руху. Ми можемо міняти концентрацію дрібних частинок і спостерігати в мікроскоп траєкторію руху більшої частинки. Спостерігаючи модель броунівського руху можна зробити висновки про кінетичну енергію частинок. Проаналізуйте експеримент .

зАВДАННЯ 2

Це моделювання показує графік потенціальної енергії взаємодії атомів. Під час експерименту можна обирати атоми (Неон, Аргон, Оксиген), змінювати їх розміри та силу взаємодії, а також спостерігати за змінами потенціальної енергії. Проаналізуйте експеримент.

📌

📌

📌

📌

Перегляньте та обговоріть наступне відео.

Play

зАВДАННЯ 3

📌

📌

📌

📌

Виконайте вправу та обговоріть результати.

Завдання 4

Як змінюється внутрішня енергія зі зміною температури? агрегатного стану? Чому?

Що таке внутрішня енергія?

Які висновки ви зробили з другого експерименту («Атомні взаємодії»)?

Які висновки ви зробили з першого експерименту («Броунівський рух»)?

Що нового ви дізналися на занятті?

Користуючись отриманими на уроці знаннями, заповніть запропонований на початку кросворд. Перевірте та проаналізуйте свої результати.

Завдання:

Питання до учнів:

Підсумок

Гурток "Фізичний мегаполіс (Фізика в кросвордах)"

Дякую за увагу!