Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dygitalizacja szkolnych kronik

przygotowanie zdjęć

katalogowanie i edycja

podsumowanieprojektu

1

Najstarsze albumy ilustrujące szkolne wycieczki i obozy oraz działalność artystyczną młodzieży

Kroniki Technikum i Liceum Ekonomicznego, Zasadniczej Szkoły Handlowej, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Szkolnego Klubu Europejskiego

Księgi pamiątkowe kolejnych Zjazdów Absolwentów

Kroniki biblioteki

Kroniki Szkolnego Klubu Sportowego

Udostępniamy:

Zapraszamy do oglądania