Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

VISUAL THINKING II GUERRA MUNDIAL

DESCONTENT TRACTAT DE VERSALLES

Causes

CRISI ECONÓMICA DE 1929

Causes

POLÍTICA EXPANSIONISTA DE LES POTÉNCIES DE VEIXPOLÍTICA EXPANSIONISTA DE LES POTÉNCIES DE VEIX

Causes

INCAPACITAT DE MANTINDRE UN ORDRE INTERNACIONAL

Causes

L'ESCLAT DE LA GUERRA

DESCONTENT TRACTAT DE VERSALLES va establir una pau ficticia basada en el ressentiment i la humiliació, fet que provoca rancor i Aánsies de revenja.

CRISI ECONÓMICA DE 1929 va deixar als paisos occidentals, especialment a Alemanya, en una situació molt complicada ¡ que va crear les condicions idónies per a que Hitler arribara al poder.

POLÍTICA EXPANSIONISTA DE LES POTÉNCIES DE L'EIX causa immediata de l'esclat del conflicte, sobretot per l'actitud de l'Alemanya nazi.

INCAPACITAT DE MANTINDRE UN ORDRE INTERNACIONAL el 1934 Alemanya abandonava la SN com a mostra del rebuig a londres internacional (Japó ho havia fet el 1932 i Itália ho faria el 1935, després de la seua invasió d'Abissínia).

L'ESCLAT DE LA GUERRA Així es va arribar a la invasió de Poldnia ('espurna de la guerra): * Polónia era el segúent pas en l'expansionisme nazi. * Hitler era conscient que envair aquesta nació podia provocar la reacció occidental (en el Tractat de Locarno de 1925, Franca i Gran Bretanya s'havien compromes a ajudar militarment a Polonia en cas diinvasió alemanya). * Per aixo Hitler, va tractar d'aconseguir la neutralitat de URSS per si es produía un confilicte occidental. * L'avanç alemany preocupava als soviétics (aillats pels paísos occidentals). * Aleshores, Stalin va optar per signar el PACTE GERMANOSOVIÉTIC DE NO- AGRESSIÓ.