Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tenir persones al teu costat que t'estimen et fan millor persona...

COMENÇEM

La família no té preu

El meu fi en ment

Vídeo

Conseqüències

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

Raons per les quals m'heu de votar

El meu lema

+info

QUI SÓC?

El meu fi en ment

Vídeo

Conseqüències

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

Raons per les quals m'heu de votar

El meu lema

LA FAMÍLIA NO TÉ PREU

Penso, que en els moments més difícils, en els moments més foscos i en qualsevol situació la teva família estarà allà per posar llum a la foscor.

El meu fi en ment

Vídeo

Conseqüències

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

Raons per les quals m'heu de votar

El meu lema

Som una familia que s'apoia mutuament, però necessitem organització...

TENIR UNES NORMES DE CASA

COMPORTORTAMENT

 • Parlar adequadament i educadament a tothom.
 • No discutir ni crear problemes amb ningú.
 • Tocar el piano cada setmana al menys 30 min.
 • Ser més respectuós i educat.
 • Fer les coses sense que ningú et vagi dient tot el que has de fer..
 • Menjar-s'ho tot del plat i menjar educadament...

NETEGA DE CASA

 • Deixar les coses al lloc que els hi corresponen.
 • Al treure't la roba no deixar-la tirada, sinó plegar-la com toca i deixar-la a una cadira, al costat del llit.
 • Ser més cuidadós amb tot el material, tapers, roba, climps, material escolar...

El meu fi en ment

Raons per les quals m'heu de votar

Vídeo

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

DEBAT

El meu lema

Cada persona té dos dies per escotllir per si ha alguna setmana que un dia no li va bé, pot escollir l'altre dia que es proposa.

Pas 3 -> Alhora de menjar els papas ens posaran una nota de com em menjat, qui tingui la pitxor nota tindrà un gomet vermell.

+info

+info

Pas 2 -> Per tocar el piano al menys 30 minutshem de tenir algun horari per organitzar-nos...

Pas 1 -> Cada vegada que incumplim una d'aquestes normes, es posarà un gomet vermell a un pòster.

COM DUR-HO A TERME

Ara ja sabem els meus fi en ment, però com pedem dur-los a terme?

El meu fi en ment

Raons per les quals m'heu de votar

Vídeo

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

DEBAT

El meu lema

Ara hus demostraré que la família és el millor, i de veritat no té preu... :)

El meu fi en ment

Raons per les quals m'heu de votar

Vídeo

Com dur-ho a terme

Qui sóc?

DEBAT

El meu lema

SÓC ORGANITZADA

 1. Cada any podria crear un calendari nou pel

Raons per les quals m'heu de votar

SÓC ORGANITZADA

 1. Cada any podria crear un calendari nou per tenir un horari per tocar al menys mitja hora el piano en la setmana.
 2. Ja tindriem molts posters per a l'hora de posar els gomets vermells.

Raons per les quals m'heu de votar

Raons per les quals m'heu de votar

Usa este espacio para describir brevemente tu gráficoy su evolución.