Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

L’any 7-5 aC,

L’època de l’emperador romà August.

El naixement de Jesus

Mapa de les religions

COSTUMS I TRADICIONS CRISTIANES ORTODOXES DE NADAL

Caracteristiques

CRISTIANISME

Andreu Grau

Celebrament de nadal què es commemora el naixement de Jesús

El 25 de desembre (calendari gregorià), a les esglésies d’Occident i el 7 de gener (calendari julià)

En dos mil·lennis, els cristians han passat de ser un petit grup de deixebles reunits al voltant del seu messies, Jesucrist, a conformar la confessió més nombrosa del món. El 2018, una de cada tres persones professava el cristianisme: els 2.500 milions de cristians suposaven el 33% de la població mundial, davant dels musulmans, que aglutinaven el 23%.

Per als cristians aquest esdeve-niment és del tot central perquè significa l’Encarnació de Déu, en tant que en Jesús es manifesta plenament la natura i l’essència amorosa de la divinitat, motiu pel qual és considerat Déu i home.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Marca l’inici del calendari cristià. va néixer Jesús a Betlem, l’era cristiana comença simbòlicament amb aquest esdeveniment. A l’època del naixement de Jesús, l’Imperi romà es regia pel calendari julià (instituït per Juli Cèsar cap a l’any 46 aC). El sistema de numeració dels anys segons el sistema cristià no fou introduït fins al segle VI, en concret l’any 527, quan l’abat romà, Dionís el Petit, calculà de manera equivocada l’any del naixement de Jesús.

tot te veure amb jesús

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.