Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

aplicacions biotecnològiques

ANdrea, maría, nooran - 4g

L'enginyeria genètica permet originar un ADN recombinant que, transferit a una cèl.lula en cultiu, expresarà un determinat gen que originarà una proteïna.

obtenciÓ de substàncies

diagnòstic de malalties

teràpia gènica

Les malalties són causades per la carència d'una proteïna. Es possible obtenir productes com l'insulina (per a la gent diabètica) o també permet produir vacunes contra l'hepatitis B, grip o meningitis.

La tecnologia de l'ADN ha fet possible la localització de gens responsables de les malalties (hemofília, distròfia muscular o la malaltia d'Alzheimer). La identificació permet fer un diàgnostic per evitar les malalties.

Aquesta tècnica serveix per substituir en humans un gen defectuós NO funcional, que és el causant d'una malaltia, per un sa. Així pots:

  • Corregir malalties d'origen genètic.
  • Disminuir la progressió de determinats tipus de càncer i aturar infeccions i malalties neurodegeneratives.

COM ES DIFERENCIEN AQUESTES DOS? La transferéncia in vivo de gens a les cèl·lules pot fer-se directament al pacient i, ex vivo, s'usa teixit amb vida artificial al laboratori per després integrar-lo al cos.

obtenciÓ de substàncies

diagnòstic de malalties

teràpia gènica

Les malalties són causades per la carència d'una proteïna. Es possible obtenir productes com l'insulina (per a la gent diabètica) o també permet produir vacunes contra l'hepatitis B, grip o meningitis.

La tecnologia de l'ADN ha fet possible la localització de gens responsables de les malalties (hemofília, distròfia muscular o la malaltia d'Alzheimer). La identificació permet fer un diàgnostic per evitar les malalties.

Aquesta tècnica serveix per substituir en humans un gen defectuós NO funcional, que és el causant d'una malaltia, per un sa. Així pots:

  • Corregir malalties d'origen genètic.
  • Disminuir la progressió de determinats tipus de càncer i aturar infeccions i malalties neurodegeneratives.

COM ES DIFERENCIEN AQUESTES DOS? La transferéncia in vivo de gens a les cèl·lules pot fer-se directament al pacient i, ex vivo, s'usa teixit amb vida artificial al laboratori per després integrar-lo al cos.

S'utilitza per a accelerar els programes de millorament de plantes, bestiar i peixos per a ampliar la varietat de característiques de que es poden tractar

aplicacions en agricultura i ramaderia

Aplicacions en el medi ambient

Què són?

Bioremediació

Bacteris Pseudomonas: Aquestos bacteris han sigut modificats genèticament i la seua funció és eliminar hidrocarburs en les marees negres.

Ayudan a romper

Ilustran lo que

Son un apoyo para añadir

la monotonía

quieres contar

info adicional

Consisteix en la utilització de microorganismes recombinants capaços de degradar compostos contaminants del sòl o de l'aigua.

Destaca en:

Eliminació de marees negres amb la utilització de bacteris capaços de degradar els hidrocarburs de petroli i transformar-los en substàncies menys perjudicials per al medi ambient.

Són tècniques destinades a reduir la contaminació ambiental provocada per diferents activitats humanes

organismes transgènics

concisa

Audiencia

QUÈ SÓN?

Organisme al que s'ha introduït un transgén.

  • Té una característica útil en l'ADN d'un altre organisme (siga de la mateixa espècie o d'una diferent).
  • Permet que el transgènic produïsca alguna proteïna útil o expresse alguna característica d'interés.

La dacsa transgenica que es cultiva porta gens de bacteris per a produir una substancia insecticida