Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Producte final del projecte PEL

Empezar >

PORTFOLIO 2022-2023

Col·legi Sagrado Corazón Hermanos Maristas València2022-2023

2. Justificació

El nostre alumnat parla majoritàriament el castellà, per tant, considerem interessant la reflexió sobre la importància de la competència multilingüe i multicultural. Veiem important treballar la tolerància cap a altres llengües i cultures. A més, veiem essencial el treball interdisciplinar per a integrar diferents competències en les tasques diàries. Volem potenciar la reflexió dels aspectes en comú en diverses matèries per a comprendre l'educació com a un element global i no com disciplines independents.

3. Organització del centre

El professor de cada llengua explicà el PEL al començament del curs. Cada trimestre dedicàrem un mínim de sis sessions a la reflexió del portfolio. El professorat va seguir el calendari de reunions per a posar idees en comú i plantejar dubtes o proposar millores. Proposàrem a l’equip directiu activitats col·lectives en dates assenyalades.

Els productes finals s'han exposat als panells per a motivar els alumnes a esforçar-se en les seues tasques.

Hem fet una reflexió i hem analitzat cada tasca per a extraure un aprenentatge després del treball realitzat. Això es veu reflectit en el seu dossier i hem motivat els alumnes a guardar-se les feines en el seu arxiu de treballs del PEL.

Creació de jocs de taula en llengua alemanya per a reflexionar sobre l'aprenentatge de segones i terceres llengües.

Debat sobre termes utilitzats en la RAE amb propostes de l'alumnat.

Lectura de clàssics en llengua anglesa i elaboració d'un projecte on presentaven una caixa amb objectes o idees que simbolitzaven elements destacats de cada lectura.

Narració d'històries creades per l'alumnat en llengua anglesa amb efectes de so i música ambiental.

"Sigues el/la profe" en la classe de francés on ells donaven la lliçó als companys.

4.1. Activitats més destacades

Lectures guiades en valencià amb la posterior reflexió sobre la llengua i la cultura relacionada amb la història.

Organiza la secuencia en torno a un tópico o concepto que quieres impartir en un período de tiempo determinado (normalmente corto). Tiene que tener sentido por sí misma y tiene que orientarse a que el alumnado adquiera el conocimiento.

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué capacidades van a adquirir nuestro alumnado cuando termine la secuencia?

“Divide tu secuencia en fases o pasos. Te proponemos las más comunes pero puedes ampliarlas e incluso cambiar sus nombres”.

Ve de lo sencillo a lo más complicado. El aprendizaje debe ser gradual, progresivo. Parte de lo que ya sabe nuestro alumnado para ir construyendo conocimiento nuevo. Encadena las actividades propuestas con un hilo conductor que las dote de sentido y de significado. Cada actividad debe ser un peldaño que les permita progresar en su aprendizaje.

Ten presente desde el inicio cómo vas a evaluar esta secuencia y qué criterios vas a aplicar. Y por supuesto recuerda establecer el entregable. Es decir, qué tareas tienen como resultado un entregable por parte de tu alumnado y en qué formato quieres que te lo entreguen. Las actividades que componen la secuencia deben ser un camino orientado a que el alumno la supere con éxito por eso es fundamental que desde el principio compartas lo que esperas.

Ve de lo sencillo a lo más complicado. El aprendizaje debe ser gradual, progresivo. Parte de lo que ya sabe nuestro alumnado para ir construyendo conocimiento nuevo. Encadena las actividades propuestas con un hilo conductor que las dote de sentido y de significado. Cada actividad debe ser un peldaño que les permita progresar en su aprendizaje.

L'alumnat ha creat un còmic de Don Quijote de la Mancha. Cada alumne/a ha llegit i analitzat críticament un capítol de la novel·la i han dibuixat una vinyeta sobre ell i l'ha exposada als seus companys.Han traduït les bafarades en anglés i valencià i han escrit una reflexió en esta llengua.

Etapa: 3r ESO. Matèries: Llengua, plàstica, anglés i valencià.

Objectius: - Conéixer i explicar la importància de Don Quijote de la Mancha en la literatura universal. - Millorar la competència comunicativa fent una exposició oral.- Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge.- Desenvolupar la creativitat fent una vinyeta seguint les característiques d'un còmic.- Saber traduir a l'anglés i al valencià un text tenint en compte les diferències lingüístiques i culturals.

4.2. Nuevos caminos hacia la literatura: nuestro cómic de Don Quijote de la Mancha.

Organiza la secuencia en torno a un tópico o concepto que quieres impartir en un período de tiempo determinado (normalmente corto). Tiene que tener sentido por sí misma y tiene que orientarse a que el alumnado adquiera el conocimiento.

Ve de lo sencillo a lo más complicado. El aprendizaje debe ser gradual, progresivo. Parte de lo que ya sabe nuestro alumnado para ir construyendo conocimiento nuevo. Encadena las actividades propuestas con un hilo conductor que las dote de sentido y de significado. Cada actividad debe ser un peldaño que les permita progresar en su aprendizaje.

Ten presente desde el inicio cómo vas a evaluar esta secuencia y qué criterios vas a aplicar. Y por supuesto recuerda establecer el entregable. Es decir, qué tareas tienen como resultado un entregable por parte de tu alumnado y en qué formato quieres que te lo entreguen. Las actividades que componen la secuencia deben ser un camino orientado a que el alumno la supere con éxito por eso es fundamental que desde el principio compartas lo que esperas.

Instruments d'avaluació, coavaluació i autoavaluació

A través de rúbriques completades pel professorat i l'alumnat i la reflexió per part de l'alumnat a través d'una pregunta d'examen.

Producte final: Evidències

Presentacions

Producte final: Evidències

Reflexions

Producte final: Evidències

Creació de vinyetes

5. Difusió

Exposició en panells i publicació de tasques en les xarxes socials del centre.