Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

31/05/2023

Claustre

 • Aprovació de l'acta anterior
 • Revisió dels documents de centre (PLC, Pla de convivència, NOF)
 • Altres informacions
 • Precs i qüestions

Pla de Convivència

 • Conjunt d’actuacions de promoció de la convivència que potenciïn la inclusió, la participació i el benestar.
 • Estableix els vincles comunicatius entre els diferents agents de la comunitat educativa
 • Les relacions externes del centre
 • Coeducació i prevenció de violència de gènere/Acompanyament d’alumnat trans i lgtbfòbia/Protocol d’assetjament/Violències masclistes
 • Rellevància del PAT i el POAP
 • Recomanacions formatives
 • SERVEI DE MEDIACIÓ
 • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
 • Anàlisi dels qüestionaris de seguiment
 • Descripció dels òrgans de govern i de coordinació de la cooperativa
 • Llistat dels documents del centre
 • Drets i deures de l’alumnat
 • Delimita les actituds contràries a la convivència i les intervencions corresponents
 • Comunicacions i disposicions per a les famílies (avaluacions, reclamacions, tutories, separacions…)
 • Funcionament d’entrades i sortides
 • Sortides, reagrupaments, tasques…

Normativa d'Organització i Funcionament

Projecte lingüístic de Centre

 • Procés de reflexió continuat
 • Context sociocultural amenaçador
 • Referents lingǘistics
 • COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • CATALÀ, llengua vehicular del centre
 • Importància de la coherència pedagògica (entre etapes i a nivell de cooperativa)
 • PLA LECTOR