Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dep. persones i organitzacióÀmbit Governança
Ajuntament de Ripollet

Normativa reguladora sistema de productivitat

Comencem!

Introducció

Aprovada en sessió plenària 27 d'abril de 2023Publicada a la intranet 18 de maig de 2023Publicació al BOPB i DOGC 31 de maig de 2023

Índex

Calendari

Període d'avaluació

Factors a avaluar

Modificació estructura nòmina

Actualització nòmina i endarreriments

Aprovació Decret

1-11 desembre

Calendari

2a. quinzena setembre

Formació

2-6 octubre

Enviament QAD

9-31 octubre

Avaluació i entrevistes

13-30 novembre

Resolució al·legacions i proposta

Període d'al·legacions

1-10 novembre

Període sense avaluacióGener-maig 2023
Avaluació 2024Octubre-desembre 2023
Avaluació 2023Juny-Setembre

Període avaluació

Flexibilitat / gestió del canvi

Gestió eficient recursos públics

Orientació a la ciutadania

Treball en equip

Organització i planificació

Responsabilitat

Orientació a resultats i qualitat

Coord. i comandaments

Generals

Factors a avaluar

Competències funcionals

Organització i planificació

Compromís servei públic i organització

Gestió eficient dels recursos públics

Desenvolupament de persones i equips

Flexibilitat / gestió del canvi

Iniciativa

Aprenentatge i utilització dels coneixements

Factors a avaluar

Competències actitudinals

Estructura salarial a partir de juny
Estructura salarial actual

C. Esp. Lloc de treball

Complement de destí
Salari base + antiguitat
Salari base + antiguitat

Paga productivitat (mensual)

C. Prod. Formació

C. Esp. Dedicació horària

C. Específic Lloc de treball

C. Prod. Responsabilitat

C. Prod. mes tasques

C. Productivitat lloc de treball

C. Esp. Disponibilitat horàrial

C. Esp. Incompatibilitat

Complement de destí

Estructura salarial

C. Esp. Penositat/Perillositat

Nòmina actualitzada

Juny

Endarreriments

2,5% endarreriments LPGE 2023

Gràcies!