Want to make creations as awesome as this one?

Presentació sobre el So i les Fonts Sonores (Física)

Transcript

El So i les Fonts Sonores

Tota l'informació d'aquesta presentació ha sigut extreta del llibre (Pàg.186) o de Google, pàgines de confiança

1.1 Exemple gràfic

5. Fonts sonores

4. Propagació del so

3. Exemple

2. Per produir un so...

1. Què és el so?

ÍNDEX

1. És una vibració2. Es propaga com una ona acústica3. Amb un mitjà de transmissió, com un gas, líquid o sòlid.

Què és el so?

Gràfic + parts

Per produir un so és necessari generar vibracions en algun material.

So que ens arriba

Música

Orella

vibracions = so

Aire

La vibració en partícules

Instrument

+ caixa de resonancia = vibració

Aquí un exemple!

El so es propaga en totes les direccions des de la font de so fins als receptors.

DADES

En l'aire:340 m/s

Com es propaga el so?

Instruments o elements de la natura que són capaços de generar aquestes vibracions. (Vibracions acústiques)

Fonts sonores

reflex de les vibracions que rep, per la capacitat d' aquest moviment, modifica l'estructura, l'essència de les coses.

AIGUA

el so que emet és produït per la vibració de la seva membrana

TAMBOR

les vibracions sorgeixen de les cordes vocals

VEU

EXEMPLES

Gràcies per l'atenció