Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

¡Vamos!

PLASTICS

Fet per Daniel Rodriguez y Nakor Rodríguez

wow

Índice

Què són?

Com s'obté

Tipus

Propietats

Reciclatge

Gráfico + texto

Contextualiza tu tema

Tabla + texto

Contextualiza tu tema

Problema

Contextualiza tu tema

Vídeo

Contextualiza tu tema

Texto + iconos

Contextualiza tu tema

Audio

Contextualiza tu tema

Contenido insertado

Contextualiza tu tema

Pregunta interactiva

Contextualiza tu tema

Conclusiones

Contextualiza tu tema

Cierre

Contextualiza tu tema

Com s'obté?

S'obtenen principalment per la refinació del petroli en les torres de destil·lació. Del petroli obtenim els monòmers i aquests es transformen en plàstics per un procés de polimerització. https://sites.google.com/a/xtec.cat/pi19-20-2neso-b-d-on-vens-i-on-vas/2-context-politic

Els plàstics són uns materials molt nous. Els primers descobriments són de finals del s XIX i els primers usos industrials i comercials de principis del s XX.Els plàstics, en pocs anys han substituït a altres materials com els metalls, la fusta, el vidre, fibres naturals com el cotó o la llana, etc.http://www.xtec.cat/~jsolson7/batx/materials1/Plastics.htm

Què són?

Tipus

Volver

Termoplàstics

Els plàstics més utilitzats pertanyen a aquest grup.Les seves macromolècules estan disposades lliurement sense entrellaçar-se. Gràcies a aquesta disposició, s'estoven amb la calor adquirint la forma desitjada

  • Les seves macromol·lecules s'ordenen en forma de red amb pocs enllaços.
  • Aquesta disposició permet obtendre plàstics de gran elasticitat que recuperen la seva forma i dimensions quan deixa d'actuar sobre ells amb força.

Volver

Elastomers

Volver

Termoestables

Les se es mol·lecules se estructuren formant una red de malla tancada.Aquesta disposició no permet nous canvis de forma mediant calor o pressió.

Conductivitat elèctrica:els plàstics són mals conductors de l'electricitat i aquesta caracterísitica els permet que s'utilitzen com a aïllants elèctrics.Conductivitat tèrmica:els plàstics tenen una conductivitat tèrmica baixa.Solen ser materials aïllants. Resistència mecànica:els plàstics són molt resistents si se'n té compte amb més lleugeresa.Combustibilitat:la major part dels plàstics crema amb facilitat,que les molècules es componen de carboni i hidrogen.Plasticitat:molts plàstics s'estoven amb la calor i sense que s'arribin a fondre es poden modelar fàcilment.http://ireneetecno.blogspot.com/2010/11/propietats-dels-plastics.html?m=1

Propietats

El procés que es segueix és el següent:una cinta transportadora eleva les bosses d’escombraries procedents del contenidor groc, fins la zona de classificació.aquests bosses son trencades per alliberar el seu contingut en una cinta de classificació.la selecció o classificació dels materials es realitza segons la seva composició, de manera manual, magnètica, volumètrica, per densitat…a més, els plàstics son separats amb diferents families, com a mínim en quatre, que posteriorment son apilats i compactats formant bales.PET: ampolles d’aigua i refrescosPEAD: envasos de detergents i alimentacióFILM PLÀSTIC: bosses i filmsPLÀSTIC MIXT: iogurs, safates, envasos d’alimentació, etc…https://plasticreciclat.cat/blog/la-ruta-del-reciclat-de-plastics/

Procés del reciclatge

El impacto medioambiental es el resultado de la actividad humana que genera un gran efecto sobre el medioambiente y una ruptura del equilibrio medioambiental. Es decir, es la alteración del medioambiente provocado directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinadahttps://rolleat.com/es/impacto-ambiental-del-plastico/

Problema mediambiental