Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CEIP Plurilingüe A Laxe
CEIP Emilia Pardo Bazán

2ª FASE: Intercentros

Liña do tempo.

25/05/23: CEIP Plurilingüe A Laxe- CEIP Emilia Pardo Bazán

24/05/23: CEIP Emilia Pardo Bazán- CEIP Plurilingüe A Laxe

Proposta de colaboración

Valoración das sesións de reflexión

Descrición da visita

Índice

LIÑA DO TEMPO

DESCRICIÓN DA VISITA

O centro é de liña un e está rodeado dun patio grande no cal aproveitan cada espazo para levar a cabo os patios amigos, tendo en conta toda a diversidade do alumnado. Coidan cada detalle en cada rincón. Puidemos ver un dragón feito con neumáticos pintados, unha mesa de madeira feita a man que o alumnado usa para resolver conflictos, as paredes pintadas de flores sendo a parte do medio de pizarra negra para poder escribir ou debuxar, un rocódromo do máis atractivo, o invernadoiro protexido por botellas de plástico elaborado polas familias, entre outros espazos. Ademais, ao redor do patio, hai moitas árbores e vexetacións, o que outorga un ambiente rural moi acolledor ao colexio. A entrada ao colexio invita a visitar cada espazo e fai respirar inclusión por todas partes. Repartense entre os dous pisos as aulas de infantil, primaria, aula de calma, aulaSTEAM, sala de profesorado, dirección e conserxaría, así como a aula de AL, inglés, biblioteca...

ASPECTOS GLOBAIS DO CENTRO CEIP PL. A LAXE

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

CEIP PLURILINGUE A LAXE

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

CEIP PLURILINGUE A LAXE

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

CEIP PLURILINGUE A LAXE

CEIP PLURILINGUE A LAXE

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
A xestión e a coordinación polo que nos contan as compañeiras é moi doada xa que o centro so é de liña 1 e comentan que todo o profesorado está involucrado en cada un dos proxectos e programas. Aínda que hai alguén que coordina cada proxecto, cando se reúnen semanalmente poñen na orde do día os aspectos dos que hai que falar e todos e todas colaboran. Nas aulas, vemos que tanto os especialistas como a AL ou a encargada dos polos creativos acompaña ao alumnado e ás titoras nas aulas. Patricia realiza as funcións de dirección, xefatura de estudos e secretaría. Así como algunha que outra coordinación.Cando hai actividades especiais ou saídas, o profesorado que queda no centro imparte as materias nos grupos que lle toca, aínda que non sexa a súa propia, como fai por exemplo, o mestre de relixión. Aproveitan así moi ben os recursos humanos.

XESTIÓN E COORDINACIÓN

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
Este centro coida cada rincón das súas instalacións tanto exteriores como interiores. Non so os espazos adicados ao alumnado como as aulas están preparadas para atender a diversidade, se non que tamén o están os espazos comúns como escaleiras, paredes, patio...Na entrada, podemos ver as escaleiras motivadoras, cheas de cores, fóra está a árbore da amizade, o dragón para potenciar a motricidade, as paredes pintadas da pista de xogo con flores nas que poder pintar con tiza, un rocódromo para os máis áxiles..No interior, o centro dispón dunha aula de calma con mesa de proxectos, hamaca, luces que brillan na oscuridade, unha cama de auga relaxante e outros recursos.Nas propias aulas vemos recursos á vista do alumnado que son moi motivadores, con frases como: "o futuro do mundo está nesta aula", un quebracabezas de "somos un equipo", normas de aula a modo de reforzo positivo "prepárate para aprender, soña en grande, arríscate, aprende dos erros, cre en ti mesmo...".

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
Na nosa visita puidemos observar catro sesións:- Na aula de infantil puidemos ver como traballan por rincóns de xeito autónomo. Un destes rincóns é o de letras, onde está a mestra de AL con ese grupo de nenos que ten máis dificultades. A mestra titora pasea polos outros rincóns, axudando ao alumnado. No laboratorio, o alumnado practicaba con froitas e cables para producir música. Mentres, outros xogaban a xogos simbólicos ou construían con pezas e resolvían algunha tarefa de lóxico-matemática. Apreciamos moito a maneira na que traballan as dúas mestras na aula, situándose a mestra de AL no rincón onde máis pode aportar e axudar ao alumnado. E tamén nos fixamos en que hai un neno en cadeira de rodas que está perfectamente incluído na aula.- Na segunda observación, estivemos co alumnado de 5º e 6º na aula de Polos Creativos onde de forma guiada e moi pautada ían elaborar un dispensador de auga por equipos. Estaban presentes a titora do grupo e a mestra encargada dos Polos Creativos. Chamounos a atención a maneira na que estruturan as sesións, pautan cada directriz e organizan ao detalle os pasos a seguir para os equipos, o que faverece o traballo do alumnado.

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
- Na observación da aula de 1º e 2º de primaria, vimos como comezan a sesión cunha asamblea de números cunha encargada. Logo, compretan un panel de números onde vemos descomposición de números, ABN, menor e maior que... Logo, a sesión desenvólvese en estacións de aprendizaxe e o alumnado está repartido nas estacións por niveis, de xeito que cada estudante desenvolve tarefas que é capaz de realizar. Traballan de xeito autónomo e con distintos recursos, como panel xigante de descomposición de números, tabla numérica ata o 100, xogo de mesa... O mestre de relixión estaba na aula xogando e atendendo a un grupo determinado de alumnado. Isto nos parece unha boa forma de aproveitar os recursos humanos. - Na última observación, visitamos o alumnado de 6º de primaria que ía practicar na materia de lengua castelá unha grabación na que o alumnado por equipos explica as normas e como se xoga a diferentes xogos de mesa. Esta grabación a ensaiaron cun fondo verde CROMA na biblioteca. Gustounos moito a maneira na que o alumnado traballou, estando en silencio e totalmente habituado a respetar os compañeiros/as cando graban.

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

OBSERVACIÓN DE AULA

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
Chamounos a atención que o centro leva a cabo e ten presente algún recursos ou mural das súas visitas a outros centros de Europa. Desenvolven prácticas e utilizan recursos que aprenderon doutros centros, como o de ter percheiros fóra das aulas onde o alumnado deixa os abrigos e as cartucheiras, e tamén onde gardan as botas de goma para os días de choiva. Gustounos tamén a maneira na que se coordinan xa que ao ser un centro de liña 1, todos os docentes están ao tanto dos proxectos e actividades que se levan a cabo e todos e todas participan e se implican por igual. Non é un centro moi grande, e pola contra como aproveitan moi ben os espazos e dispoñen de moitos recursos, demostran que ás veces o máis importante é como distribuir e facer uso dos coñecementos e recursos.

OUTROS ASPECTOS

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe

OUTROS ASPECTOS

24/05/23: O CEIP Emilia Pardo Bazán visita o CEIP Plurilingüe A Laxe
O colexio atópase no centro da Coruña, contando con multitude de zonas verdes e incluso un invernadoiro. A ubicación frente ao mar aporta ao espazo moita luz natural, amplitude e calma. Desde o centro pódense ver dous emblemas da cidade de A Coruña, a Torre de Hércules e o Monte de San Pedro, dos cales están moi orgullosos/as, tanto alumnado como profesorado; formando parte do seu logo.O centro é de liña 3 e está composto por tres edificios: un antigo que empregan para actividades extraescolares, o de infantil e o de primaria. Dentro das súas instalacións destacamos a biblioteca, onde levan a cabo clubs de lectura; a biblioLab, onde está a radio ademais de estar dotado de moitos materiais; e a aula específica de Educación Especial para pode dar resposta ás necesidades do alumnado dunha forma inclusiva.Teñen moi presente o teatro contando cunha aula chea de recursos que aporta toda a Comunidade Educativa.

ASPECTOS GLOBAIS DO CENTRO EMILIA PARDO BAZÁN

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán
Ao ser un centro moi grande a xestión dos recursos humanos pode parecer un pouco máis complicada, en comparación con nós, pero todo o contrario.De todos os xeitos, comentáronnos que están organizados en equipos de traballo para dar respostas a todos os proxectos nos que están inmersos.Trasladan a información de equipo en equipo e de ciclo a ciclo, así todos e todas están enterados/as e se comunican e coordinan entre eles. O que cambia é que as comunicacións son diversos canais e ás veces non poden ser tan inmediatas como as nosas.

XESTIÓN E COORDINACIÓN

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán
O centro conta cunha aula específica e unha profesora para poder levar a cabo unha escolarización combinada dentro do propio centro, o cal nos parece moi interesante.Tamén dan resposta á chegada de alumnado procedente do conflito ucraniano, cunha integración total destes nenos/as.O edificio de infantil é de nova construcción e conta entre as súas instalacións cun espazo de AL para dar respostas ás necesidades neste senso.Destacamos que non ten barreiras arquitectónicas, estando adaptado para dar resposta a todas as necesidades.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CONVIVENCIA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán
25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán
Na nosa visita puidemos observar tres sesións:- Na aula de educación infantil vimos como levaron a cabo unha actividade do programa de Educación Responsable, no que nós tamén estamos inmersos. Puidemos ver que había un traballo previo que favorecía a conversas sobre as emocións propias e alleas.- Na aula de 1º de primaria puidemos ver cómo funcionan as estacións de aprendizaxe, concretamente 5, para traballar neste caso a lectoescritura. Estaba a titora co seu grupo de alumnos/as, observando cada unha das estacións e marcando a cambio cun silbato. Esta estratexia nos pareceu dinámica e lúdica e os nenos/as dominaban esta forma de traballo, pasando de estar sentandos nunha cadeira cun libro, a empregar libros da biblioteca de aula para buscar palabras... Chamounos especialmente a atenciónde forma positiva o emprego dunha canción de escoita consciente para marcar o cambio de sesión.- Nos tiñan preparada unha entrevista na radio, para a cal os nenos/as de forma previa tiveron que preparar a escaleta. Desfrutamos moito desta experiencia e vímolos moi profesionais, tomando nota de ideas para crear a nosa radio nun futuro.

OBSERVACIÓN DE AULA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

OBSERVACIÓN DE AULA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

OBSERVACIÓN DE AULA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

OBSERVACIÓN DE AULA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

OBSERVACIÓN DE AULA

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán
O centro estaba a piques de levar a cabo dúas actividades nas que levaban traballando moito tempo: unha exposición de patrimonio galego e a obra de teatro.A temática de ambos estaba presente no centro de forma directa cun recuncho con multitude de obxectos galegos e carteis anunciando o estreo da obra.As familias están implicadas nas diversas actividades realizadas.Cabe destacar a organización e dinamización da biblioteca, con clubs de lectura en horario extraescolares.

OUTROS ASPECTOS

25/05/23: O CEIP Plurilingüe A Laxe visita o CEIP Emilia Pardo Bazán

OUTROS ASPECTOS

VALORACIÓN DAS SESIÓNS DE REFLEXIÓN

Da sesión de reflexión sacáronse as seguintes conclusións e propostas (punto 3).- A pesares de seren dous centros bastante diferentes en canto a alumnado, espazos e organización, podemos nutrirnos respectivamente para dar resposta ás necesidades do alumnado. - A xestión da radio e a organización da biblioteca do CEIP EMILIA PARDO BAZÁN permítenos ter un idea de cómo enfocar ese proxecto, posto que nun futuro o CEIP PLURILINGÜE A LAXE quere embarcarse nese proxecto e continuar coa mellora da biblioteca para seguir levando a cabo actividades que favorezan a inclusión de todo o alumnado.- No CEIP EMILIA PARDO BAZÁN gustaríanos converter os nosos patios e as zonas recreativas de recreo en patios dinámicos con diferentes zonas e recursos arquitectónicos.- Consideramos enriquecedoras as actividades colaborativas entres os dous centros, tanto para o alumnado como para o profesorado e gustaríanos seguir no futuro.

SESIÓNS DE REFLEXIÓN

proposta de colaboración

O curso 23/24 o alumnado de 5º de primaria realizará unha visita ao outro centro nunha xornada de conviencia intercentros.
Escritura creativa: o vindeiro curso levaremos a cabo a creación dun conto colaborativo entre varias aulas, na que os debuxos serán elaborados polo alumnado de infantil.
Vídeochamada O alumnado de 5º de primariarealizou unha videochamada para conversare intercambiar información dos respectivos centros.
Envío de cartas manuscritas tanto por correo ordinario como electrónico do alumnado de 3º de primaria.

CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

CEIP PL. A LAXE