Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rekrutacja w pigułce

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

15 maja- 31 maja

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

MAJ 2023

Najważniejsze terminy

15 maja-16 czerwca

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych (terminy dla uczniów, którzy NIE ZDAJĄ dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej)

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w maju termin dla całego kraju: 12, 13, 14 czerwca

Egzamin ósmoklasisty termin dla całego kraju: 23, 24, 25 maja

  • Koniec roku szkolnego, uczniowie otrzymują świadectwa - termin dla całego kraju: 23 czerwca
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można dokonać zmian we wniosku - 23 czerwca - 10 lipca
  • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty - termin dla całego kraju: 3 lipca
  • Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół - 17 lipca
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - 17 - 21 lipca

Czerwiec i lipiec - ósmoklasisto pamiętaj!

Kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Koniec pierwszego ETAPU! :)

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:24 lipca

Rekrutacja uzupełniająca
  • Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej - 25-28 lipca, 25-26 lipca dla zdających egzaminy
  • Wyniki rekrutacji uzupełniającej, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół - 3 sierpnia
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej - 3-10 sierpnia
  • Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej - 11 sierpnia

Co jeśli nie dostałem/ nie dostałam się do szkoły?

Życzę ci trafnych wyborów!

Opracowanie: mgr Natalia Kaczmarekszkolny doradca zawodowy

Powodzenia!