Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Використання елементів STEM технологій на уроках біології

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — підхід до організації процесу навчання, який поєднує науку, технологію, інженерію та математику.

Професія: "Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель"

Професія:«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Професія:«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

Професія:«Діловод. Адміністратор. Касир (організації, підприємства, установи)»

Професія:«Слюсар з механоскладальних робіт»

Тема: Молекулярний рівень організації живої природи

 • Побудуйте моделі молекул, таких як ДНК, білки та інші молекули, які перетворюють важливу молекулярну роль на рівні живої природи. (здобувачі освіти можуть використовувати різні матеріали, такі як папір, пластилін або навіть 3D-друк.)
 • Провести дослідження функцій молекул, таких як ферменти, гормони та ін. (Здобувачі освіти можуть намалювати графіки та діаграми, які демонструють, як ці молекули працюють в організмі та як вони реагують на змінні умови.)
 • Дослідіть генетичний код та його вплив на розвиток та функціонування організмів.
 • Створення художніх робіт на тему молекулярної біології, які ілюструють її основні ідеї та концепції . (Наприклад, можна створити повторний процес реплікації ДНК, функції різних білків, або взаємодію між безліччю молекул у клітині)

Тема: Неклітинні форми життя та одноклітинні і багатоклітинні організми

 • Створіть живописну репрезентацію клітинного поділу. Спробуйте передати деталі процесу ділення клітини на дві нові клітини. Використовуйте акварель, темперу, олію або інші матеріали, щоб передати кольори та текстури клітин.
 • Розкрийте особливості клітинних мембран через ескіз. Зобразіть види мембран, що виконують різні функції в клітині. Використовуйте матеріали, що передають світло та прозорість, щоб показати структуру мембран.
 • Намалюйте ілюстрацію, яка показує відмінності між неклітинними та клітинними формами життя. Оберіть два представника кожної групи і порівняйте їх будову.
 • Створіть серію малюнків, які показують розвиток одноклітинних організмів з різних груп. Оберіть, наприклад, амебу, водорості та дрібних тварин і намалюйте їх етапи розвитку.
 • Зобразіть багатоклітинний організм з різних кутів. Виберіть, наприклад, рослину та тварину та намалюйте їх з різних боків та в різних стадіях життєвого циклу.
 • Розмістіть на аркуші паперу набір зображень, що представляють різноманітні бактерії та віруси. Додайте кожному зображенню короткий опис, який пояснює, який це вид мікроорганізму та де він зазвичай зустрічається.

Тема: Клітинний рівень організації живої природи

 • Намалюйте схему клітини та позначте всі її частини. Розмістіть малюнок поруч з описом функцій кожної з частин клітини.
 • Розкрийте особливості і зобразіть графічно різні типи клітин та порівняйте їх структури та функції.
 • Намалюйте процес мітозу та порівняйте його з процесом мейозу. Позначте кожен етап процесу та його опис.
 • Проілюструйте дифузію та осмос та поясніть, як вони відрізняються та які механізми контролюють їх у клітині.
 • Намалюйте різні типи тканин, наприклад, м'язову тканину та нервову тканину, та поясніть їх структуру та функції.
 • Зробіть ескіз процесів фотосинтезу та клітинного подиху та поясніть їх взаємозв'язок та важливість для живої природи.
 • Намалюйте різні типи грибів та бактерій та поясніть їх структуру та функції.

Тема: Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

 • Створіть серію малюнків, які показують еволюційний шлях різних видів. ( Почніть з найпростіших форм життя і зобразіть, як вони з часом розвивалися та змінювалися до сучасних видів.)
 • Зобразіть портрет тварини, який показують їх еволюційний шлях.
 • Запропонуйте ілюстрації, які показують ключові моменти історії еволюції.
 • Створіть ілюстрації до книги про еволюцію тварин. Дослідіть різні періоди історії Землі та зображуйте тварин, які існували на тому чи іншому етапі еволюції.

Тема: Організмовий рівень організації живої природи

 • Згадайте закони Менделя. Як вони можуть бути застосовані у мистецтві?
 • Які гени відповідають за визначення кольору очей та волосся? Як це пов'язано зі створенням портретів?
 • Розгляньте техніку фотосинтезу. Як вона пов'язана зі створенням картин та візуального мистецтва?
 • Розгляньте генетичні хвороби, такі як синдром Дауна та гемофілія. Як можна використати мистецтво для того, щоб привернути увагу до цих хвороб та підвищити свідомість про них?
 • Як генетика впливає на створення нових кольорів та матеріалів для малювання? Які нові можливості відкриває ця область для мистецтва?
 • Як генетика впливає на розвиток творчості та таланту в мистецтві? Чи можна успадкувати талант від батьків?
 • Розгляньте вплив змін клімату на генетичну різноманітність рослин та тварин. Як це пов'язано з мистецтвом та створенням картин?
 • Генетичне спадкування кольору очей: дослідіть, як різні гени впливають на колір очей людини. Зобразити більшість можливих комбінацій генетичних варіацій, що впливають на кольори очей.
 • Ви плануєте створити картину, що зображує рослину з квітами. Однак ви хочете, щоб кожна квітка на картині була унікальною за своєю формою та кольором. Ви дізналися, що квіти цієї рослини можуть мати один з трьох кольорів: червоний (R), білий (W) або рожевий (P), а також одну з трьох форм: кулясту (S), витягнуту (E) або овальну (T).Один з батьків має генотип RPST інший - RPTT. Які генотипи можливі у нащадків? Які фенотипи можливі у нащадків? Яка ймовірність отримати квіти з червоним кольором та кулястою формою? Яка ймовірність отримати квіти з рожевим кольором та овальною формою? Намалюйте квіти, який можна отримати як результат хрещення двох видів з генотипами RPST і RPTT.

Тема: Надорганізмові рівні організації живої природи: популяція, екосистема, біосфера

 • Створіть малюнок, який відображає екосистему нашого регіону. (На малюнку можна показати різні види рослин і тварин, що живуть у даному регіоні, а також взаємодію між ними та з навколишнім середовищем.)
 • Запропонуйте стратегію ( в ілюстраціях) для відтворення екосистеми.
 • Зобразіть портрет певного виду тварини, що є частинкою популяції.( У портреті можна показати особливості зовнішнього вигляду тварини, її поведінку та місце в природному середовищі.)
 • Зробіть ілюстрацію, яка показує взаємодію різних видів тварин та рослин у екосистемі.
 • Намалюйте ділянку лісу, в якій зображені різні види дерев та рослин. Потім дослідіть ці рослини та знайдіть інформацію про їхню ботанічну класифікацію.
 • Створити колаж, який демонструє різноманітність видів рослин та тварин на певному території. ( У колажі можна використовувати фотографії тварин та рослин, а також ілюстрації.)
 • Створіть серію малюнків, на яких зображені тварини з різних екосистем (наприклад, пустеля, тундра, тропічний ліс тощо). Потім дослідіть, як ці тварини адаптувалися до своїх екосистем, і включіть цю інформацію до своїх малюнків.
 • Проаналізуйте та зобразіть графічно вплив людської діяльності на природу.

Тема: Молекулярний рівень організації живої природи

 • Розгляньте процеси фотосинтезу та дихання з точки зору електричної енергії. Як вони пов'язані між собою? Які процеси відбуваються на молекулярному рівні, щоб забезпечити перетворення світла в електричну енергію та навпаки?
 • Дослідіть механізм дії ферментів на молекулярному рівні. Які реакції можуть каталізувати ферменти та як вони взаємодіють зі своїми субстратами?
 • Розгляньте роль ДНК та РНК в процесі синтезу білків. Які молекулярні процеси відбуваються в клітинах, щоб перетворити генетичну інформацію на послідовність амінокислот? Як електромонтери можуть використовувати знання про молекулярний синтез білків?
 • Дослідіть різноманітність молекул в живій природі. Які типи молекул можна знайти в клітинах, тканинах та організмах, і яка роль вони відіграють у функціонуванні організмів? Як електромонтери можуть використовувати знання про різноманітність молекул для розробки нових матеріалів з певними властивостями чи для покращення властивостей наявних матеріалів?

Тема: Неклітинні форми життя та одноклітинні і багатоклітинні організми

 • Напишіть можливий сценарій створення електричного елемента за допомогою неклітинних форм життя ( бактерій).
 • Дослідіть взаємозв'язок між електричними сигналами та фізіологічними процесами багатоклітинних організмів.
 • Розгляньте електричну активність окремих клітин, таких як нейрони, та їх роль у передачі сигналів в багатоклітинних організмах. Поясніть, які процеси відбуваються в клітинах для того, щоб вони могли передавати електричні сигнали?
 • Як можуть електромонтери застосувати знання про одноклітинні та багатоклітинні організми при роботі з обладнанням, що має складну структуру та функції?

Тема: Клітинний рівень організації живої природи

 • Які органели є в клітинах живих організмів і яке призначення вони мають? Поясніть, які з цих структур мають електричну активність і чому вони важливі для клітини.
 • Розгляньте процеси, що відбуваються в клітині під час поділу. Які фактори впливають на правильний поділ клітини і як це пов'язано з електричним потенціалом мембрани?
 • Які типи клітинних мембран існують і яке призначення вони мають? Поясніть, як відбувається транспорт речовин через мембрану, і як електричні сигнали можуть впливати на цей процес.
 • Порівняйте будову та функції рослинних та тваринних клітин. Що впливає на електричну активність клітини?
 • Розгляньте поняття мембранного потенціалу та дії зворотного насичення на прикладі клітини. Як вони пов'язані з принципом роботи електричних пристроїв?
 • Дослідіть вплив різних факторів (наприклад, температури, pH середовища, концентрації речовин) на електричну активність клітини. Які методи можуть бути використані для вимірювання цих параметрів?
 • Проаналізуйте взаємозв'язок між фотосинтезом та ефективністю сонячних панелей. Обговоріть, як рослини використовують світло для виробництва енергії, а також як це можна застосувати у сонячних панелях, щоб збільшити їх ефективність.

Тема: Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

 • Наведіть приклади, як електромонтери можуть застосовувати принципи еволюції в своїй роботі?
 • Вкажіть роль електричного струму в процесі еволюції організмів
 • Проаналізуйте, чи можуть бути електричний струм та електричне поле чинниками еволюції?

Тема: Організмовий рівень організації живої природи

 • Дослідіть вплив електромагнітного випромінювання на живі організми. Створіть експериментальну схему, щоб вивчити, як електромагнітні поля різної частоти впливають на різні типи клітин. Проаналізуйте результати та дайте висновок про можливі наслідки експозиції електромагнітного випромінювання на організми.
 • Розгляньте особливості будови та функціонування нервової системи в тілах різних організмів. Дослідіть, як різні види нервових клітин взаємодіють між собою, як вони передають сигнали та які функції вони виконують у різних організмах.
 • Які гени контролюють рівень чутливості до електричного струму? Дослідіть, які фактори впливають на ці гени та як можна зменшити ризик виникнення небезпеки при роботі з електричними приладами.
 • Відомо, що в геномі людини є гена, відповідальні за чутливість до електричного струму. Цей ген може бути у двох станах: домінантний ( чутливий - S) і рецесивний (нечутливий - s). Визначіть, яку сприйнятливість до електричного струму має людина з генотипом Ss.
 • Поясніть, чи може бути електричний струм мутагеном. Відповідь обґрунтуйте

Тема: Надорганізмові рівні організації живої природи: популяція, екосистема, біосфера

 • Розгляньте екосистему, що складається зі ставка та прилеглих до нього лугів та лісових угідь. Які електричні системи можуть бути встановлені в рамках такої екосистеми, щоб забезпечити енергією близько розташовані будинки та підприємства? Яким чином встановлення таких систем може вплинути на популяції тварин та рослин, що населяють екосистему?
 • Проаналізуйте ефект впливу різних популяцій тварин на роботу електричної мережі. Наприклад, визначте, як зміна кількості кроликів у лісі може вплинути на навантаження електричних ліній, що проходять через цей ліс.
 • Вкажіть механізми електропровідності в рослинах та їх вплив на біосферу. Розгляньте, як рослини можуть впливати на електричні поля, що наявні у природі, та які наслідки можуть виникнути внаслідок цього впливу на популяції тварин
 • Визначте, як побудова електричних мереж впливає на біосферу, та запропонуйте способи мінімізувати цей вплив.

Тема: Молекулярний рівень організації живої природи

 • Опишіть структуру ДНК та поясніть її роль у передачі генетичної інформації. Підготуйте презентацію на цю тему для своїх колег.
 • Дослідіть процес транскрипції та трансляції у біологічних системах. Підготуйте звіт з результатів своєї дослідження та запропонуйте способи використання цих процесів в біотехнології.
 • Дослідіть роль різних типів РНК в клітинах та їх вплив на біологічні процеси. Підготуйте доповідь про можливості використання РНК в генетичній інженерії та медицині.
 • З’ясуйте , які молекули забезпечують життєдіяльність клітини. Які біомолекули містяться в їжі, яку касир може продавати у своєму магазині, і як вони впливають на організм людини?
 • Розробити інформаційний буклет про роль молекулярних механізмів в розвитку та лікуванні захворювань. Включити до буклету такі теми, як генетичні захворювання, механізми розвитку ракових захворювань та молекулярні методи лікування
 • Розробити план експерименту для вивчення механізмів транскрипції та трансляції генетичної інформації в клітинах. Включити до плану такі етапи, як підготовка реагентів, проведення експерименту та аналіз результатів.

Тема: Неклітинні форми життя та одноклітинні і багатоклітинні організми

 • Розробіть таблицю, в якій порівняйте неклітинні форми життя з одноклітинними та багатоклітинними організмами. Зазначте, які особливості цих форм життя допомагають їм виживати та розмножуватися.
 • Розкрийте особливості механізму дії антибіотиків та їх використання в медицині для боротьби з інфекціями. Складіть презентацію, в якій пояснюєте, як працюють антибіотики, їхні види та способи застосування.
 • Розгляньте проблеми, пов'язані з контролем за вірусними інфекціями та іншими неклітинними формами життя на робочому місці. Які заходи безпеки повинні бути вжиті для запобігання поширенню інфекцій?
 • Побудуйте прогноз розвитку екологічних проблем, пов’язаних з поширення неклітинних форм життя, зокрема вірусів та бактерій. Які наслідки можуть мати масові захворювання вірусними інфекціями для економіки та суспільства в цілому?
 • Розробіть план дій для запобігання поширенню вірусних захворювань в офісному приміщенні. Включіть в план такі пункти, як регулярне прибирання та дезінфекція поверхонь, розташування дезінфікуючих засобів у доступних місцях та обов'язкове використання масок.
 • Підготуйте презентацію про віруси та їх механізми розмноження для внутрішнього навчання працівників офісу. Обговоріть, як віруси можуть бути передані через контакт зі забрудненими поверхнями, крапельної інфекції та повітряно-крапельної інфекції.
 • Поясніть, яким чином неклітинні форми життя можуть впливати на термін придатності продуктів. Які заходи можна вжити, щоб збільшити термін придатності продукту, який містить неклітинні форми життя?

Тема: Клітинний рівень організації живої природи

 • Підприємство виробляє косметичні засоби, в основі яких лежать рослинні клітини. Які види рослин використовуються для отримання клітин для косметики? Які особливості мають ці клітини в порівнянні з іншими рослинними клітинами?
 • В банкетному залі з'явилась мурашка. Якщо уявити, що банкетний зал - це організм, а мурашка - це клітина, то які риси клітини проявляються в її поведінці? Які функції вона виконує в цілому організмі?
 • Підприємство виробляє продукти харчування зі зниженим вмістом цукру. Як клітини нашого організму використовують глюкозу? Як зменшення кількості цукру в продуктах впливає на клітини нашого організму?
 • Придумайте бізнес-план для створення нової технології для вирощування клітин в лабораторних умовах. (У вашому бізнес-плані ви повинні вказати, види клітин, що будете вирощувати, які методи вирощування, ринок і очікуваний прибуток.)
 • Розробіть презентацію про клітинну теорію, яка пояснює, що клітини є основною одиницею живої природи. У вашій презентації ви можете використати графіки, схеми та ілюстрації, щоб пояснити цю теорію і показати, як вона використовується у сучасних наукових дослідженнях.
 • Напишіть доповідь про клітинну репродукцію, в якій ви поясните, як клітини розмножуються та діляться. Ваша доповідь повинна включати в себе опис процесу мітозу та мейозу, а також пояснення того, які види клітин можуть розмножуватись і які не можуть.

Тема:Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

 • Створіть презентацію, в якій коротко охарактеризуйте основні теорії еволюції (ламаркізм, дарвінізм, неодарвінізм) та порівняйте їх основні положення.
 • Проаналізуйте один вид тварин, який пройшов еволюційний шлях до сучасності. Опишіть особливості його еволюції та вплив екологічного середовища на цей процес.
 • Складіть таблицю з переліком основних етапів еволюційного розвитку живого світу, що згруповані за періодами від найбільш давніх до сучасних. Для кожного етапу зазначте найбільш характерні особливості.
 • Проведіть дослідження та напишіть звіт про вплив людської діяльності на еволюційний процес. Наведіть приклади того, як людина впливає на популяції різних організмів, включаючи тварин та рослини.
 • Напишіть доповідь про еволюційний розвиток людини. Обговоріть ключові етапи еволюції та їх вплив на сучасну людину.
 • Знайдіть та проаналізуйте наукову статтю про механізми еволюції рослин. Які фактори впливають на їх еволюційні зміни?
 • Створіть діаграму, яка відображає еволюційне дерево життя, починаючи з останнього спільного предка всіх живих організмів. Включіть в діаграму найбільш відомі групи організмів, що виникли від цього предка

Тема: Організаційний рівень організації живої природи

 • Ви - керівник відділу продажу медичного обладнання. Один з вашого потенційних клієнтів - клініка зі спеціалізацією на лікуванні ниркової недостатності. Як ви поясните клієнту, що нирки є організмовим рівнем організації живої природи?
 • Ви продаєте деякі продукти, які можуть впливати на здоров'я людини. Одним з них є генетично змінений організм (ГМО). Як ви можете пояснити клієнту про ризики, пов'язані з вживанням ГМО, зокрема з точки зору генетики?
 • Фарба для волосся, яку ви продаєте має вибір кольорів від світло-русявого до темно-коричневого. Які генетичні фактори визначають колір волосся людини? Як вони наслідуються від батьків до дітей?
 • Розкрийте особливості міжнародних стандартів, які встановлені для використання ГМО-продуктів? Створіть презентацію.

Тема: Надорганізмові рівні організації живої природи: популяція, екосистема, біосфера

 • Розгляньте екосистему у нашому регіоні. Дослідіть, як взаємодіють різні види організмів в цій екосистемі. Створіть карту екосистеми, позначивши різні зони і види організмів.
 • Проаналізуйте популяцію одного виду організмів у нашому регіоні. Зазначте, як популяція змінюється з часом і як це впливає на інші види організмів у тій же екосистемі. Представте свої результати у вигляді графіка або таблиці.
 • Складіть перелік основних властивостей біосфери та її роль у збереженні біорізноманіття. З’ясуйте , які наукові організації працюють над захистом біосфери та її складових частин.
 • Напишіть коротку статтю про роль популяцій у природі.( Опишіть, що таке популяція, які процеси відбуваються в популяції, які фактори впливають на її розмноження і виживання.)
 • Створіть презентацію про екосистеми. Поясніть, що таке екосистема, які компоненти її складають, які процеси відбуваються в екосистемі, і як вона взаємодіє з навколишнім середовищем.
 • Дослідіть популяцію конкретного виду тварин на прикладі місцевої популяції. Зберіть дані про їхню кількість, розміщення, розмноження, конкуренцію, взаємодію з середовищем та оцініть стан популяції та її потенційну здатність до відновлення.

Тема: Молекулярний рівень організації живої природи

 • Поясніть, як відбувається процес окислення металу та які неорганічні сполуки утворюються в результаті цього процесу? Як цей процес може вплинути на роботу колісного транспортного засобу?
 • Дослідіть вміст солей у воді, яку використовують водії для охолодження двигуна, та як це впливає на корозію деталей автомобіля.
 • Проаналізуйте склад різних типів жирів та порівняти їх вплив на моторне масло. Зробіть висновки щодо того, які типи жирів найбільш корисні для транспортних засобів.
 • Які основні молекули утворюють біологічні мембрани? Опишіть їх будову та функції. Поясніть, які механізми допомагають підтримувати цілісність мембрани.
 • Ви маєте провести технічне обслуговування легкового автомобіля з пробігом понад 100 000 кілометрів. За яких умов та як відбувається розщеплення жирів в двигуні? Які можуть бути наслідки неправильного використання мастильних матеріалів, які містять жири?

Тема: Неклітинні форми життя та одноклітинні і багатоклітинні організми

 • Проведіть дослідження механізмів розвитку бактерій в паливних системах автомобілів.
 • Проаналізуйте, які органи відповідають за терморегуляцію в тварин? Які фактори можуть впливати на цю фізіологічну функцію? Як це пов'язано з доглядом за автомобілем в літній та зимовий період?
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен знати, як впливають різні види палива на роботу двигуна. Які процеси відбуваються в організмі тварини для отримання енергії з їжі? Як це можна використати для пояснення різновидів палива для транспортних засобів?
 • Слюсар має знати, які матеріали використовуються для створення різних частин транспортного засобу, включаючи гумові шини. Які структурні компоненти гуми відповідають за її властивості, такі як гнучкість та зносостійкість? Які фізіологічні процеси забезпечують регенерацію тканин тварини, якщо вони пошкоджені? Як це можна застосувати для розуміння того, як покращити та вдосконалити шини?
 • Охарактеризуйте механізми розвитку бактерій в паливних системах автомобілів.

Тема: Клітинний рівень організації живої природи

 • Які процеси відбуваються на клітинному рівні, щоб забезпечити живлення речовин? Як це пов'язано з процесами зміни елементів деталей транспортного пошкодження?
 • Створені моделі клітини за допомогою різних матеріалів, таких як пластилін, папір, фольга тощо. Учні повинні відтворювати структуру клітини та її компоненти, такі як ядро, мітохондрії, ендоплазматичну сітку, Гольджів апарат, лізосоми та інші.
 • Проаналізуйте вплив роботи двигуна на довкілля та здоров'я людей. Як інші викиди від двигуна можуть впливати на рівень клітин організму живої природи, зокрема на функціонування клітинних мембран та мітохондрій?
 • Розгляньте роль клітинних механізмів у процесах зношування транспортних засобів.

Тема: Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

 • Поясніть, як еволюційне вчення допомагає зрозуміти причини, чому транспортні засоби мають різні типи двигунів, включаючи двигуни з внутрішнім згорянням, гібридні та електричні двигуни.
 • Обґрунтуйте , як еволюційний принцип природного відбору впливає на розробку матеріалів, використовуваних для створення транспортних засобів, зокрема, шин та інших компонентів.
 • Дослідіть історичний розвиток автомобілів та інших транспортних засобів та з'ясуйте, які еволюційні фактори (наприклад, зміни в кліматі або наявність нових матеріалів) сприяли зміні дизайну транспортних засобів протягом часу.
 • Дослідіть, як різні види транспортних засобів взаємодіють з довкіллям, і поясніть, як еволюційні принципи можуть допомогти зменшити негативний вплив на довкілля транспортних засобів, таких як автомобілі та літаки.
 • Поясніть, як еволюційні принципи допомагають розуміти біологічні процеси, які відбуваються в двигунах з внутрішнім згорянням, такі як згоряння палива, а також як ці процеси впливають на ефективність транспортних засобів.

Тема: Організаційний рівень організації живої природи

 • З’ясуйте, які фізіологічні процеси забезпечують адаптацію організмів до зміни умов середовища? Як це може бути пов'язано з підготовкою транспортного засобу до роботи в різних умовах дороги?
 • Підготуйте презентацію, яка міститиме інформацію про вплив біотехнології на виробництво гумових шин та про новітні технології, які застосовуються в цій галузі.
 • Наведіть приклади організмів та охарактеризуйте процеси, які використовують для виробництва біодизелю, а також з’ясуйте економічну ефективності та екологічні наслідків цього виду виробництва.
 • Охарактеризуйте вплив біотехнології на розвиток транспортної промисловості. Які нові матеріали, засоби та технології виникли завдяки біотехнології, і як вони використовуються в транспортній промисловості?
 • Розкрийте особливості використання біотехнології в утилізації автомобільних відходів.

Тема: Надорганізмові рівні організації живої природи: популяція, екосистема, біосфера

 • Побудуйте графік, який демонструє залежність кількості тварин в популяції від часу. Використайте дані про популяцію, яка зменшується через вплив зовнішніх чинників, таких як забруднення навколишнього середовища або знищення природних місць існування.
 • Проведіть дослідження екосистеми в місці розташування вашої майстерні. Запишіть назви всіх видів тварин і рослин, які можна побачити в даній екосистемі. Розгляньте взаємодії між цими видами і визначте, які види є хижаками, а які - жертвами.
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів має багато клієнтів, які користуються його послугами. Дослідіть, як зміниться розмір популяції транспортних засобів, які прийшли на ремонт до Слюсаря, якщо він збільшить ціни на свої послуги на 20%. Поясніть, чому відбулася така зміна.
 • Проаналізувати ефективність заходів, що вживаються для збереження екосистеми на території автомайстерні. Описати заходи, що були вжиті, та їх вплив на біосферу.
 • Дослідження показали, що викиди від автомобілів можуть впливати на популяції комах, які є важливими для біорізноманіття та функціонування екосистем. Проаналізуйте вплив викидів на популяції комах у різних умовах та розробіть способи зменшення впливу викидів на біорізноманіття.
 • Інвазивні види рослин можуть бути шкідливими для місцевих екосистем, тому важливо дослідити, як використання машин може сприяти їх поширенню та як цьому можна запобігти. Проаналізуйте розповсюдження інвазивних видів рослин на різних територіях та визначіть способи контролю їх поширення.
 • Дослідіть популяції комах, які можуть вплинути на транспортні засоби, такі як металоїдні жуки, які можуть руйнувати лакофарбове покриття. Охарактеризуйте середовище проживання, розвиток та поведінку, та розгляньте, як способи зменшення їх популяцій

Тема: Молекулярний рівень організації живої природи

 • Проаналізуйте вплив температури на ензимну активність (Дослідіть вплив температури на ефективність роботи різних типів клеїв, які використовуються для складання механізмів. )
 • Група слюсарів механоскладальних робіт відправилася на роботу до далекої Півночі. Важка робота почала псувати здоров’я чоловікам, вони скаржилися на кровоточивість ясен, втрату зубів та крововиливи на тілі. Один з чоловіків помер. Чи можна було уникнути трагедії і чого не знали чоловіки?
 • Поясніть, які неорганічні речовини використовуються для виробництва захисних покриттів на металевих поверхнях і які властивості вони мають для цього застосування?
 • Охарактеризуйте властивості неорганічних речовин, зокрема металів, які використовуються в механоскладальних роботах.
 • Розгляньте, як масла та розчинники можуть впливати на механічні деталі та конструкції.
 • Дослідіть можливості використання біологічних матеріалів у виробництві, таких як біополімери та біоклей. Напишіть звіт про види біологічних матеріалів, їхні властивості та способи використання у виробництві.

Тема: Неклітинні форми життя та одноклітинні і багатоклітинні організми

 • Проаналізуйте вплив мікробіологічних процесів на корозію металевих конструкцій. Дослідження показують, що деякі види бактерій можуть пришвидшувати корозію металів, тому важливо знати про цей фактор при проектуванні та обслуговуванні конструкцій.
 • Дослідіть, які види бактерій використовуються в металургії та яку роль вони відіграють у процесах видобутку металів. Які переваги та недоліки використання бактерій у металургії?
 • Охарактеризуйте різні види бактерій та їхні особливості. Як вони можуть впливати на роботу механізмів та обладнання, з якими працює слюсар? Як можна захиститися від небезпек, пов'язаних з бактеріальними організмами?
 • Проаналізуйте різні методи контролю мікробної флори в виробничих приміщеннях, такі як ультрафіолетове опромінення, вентиляція та очищення повітря. Які інші заходи можна вжити для забезпечення безпеки працівників?

Тема: Клітинний рівень організації живої природи

 • Поясніть, як біомеханічні властивості клітин можуть впливати на механічну міцність матеріалів, які вони складають. Наведіть приклади клітин з різними механічними властивостями та розгляньте їхні можливі застосування в механоскладальних роботах
 • Порівняйте механічні властивості матеріалів, що мають різну клітинну структуру, в залежності від різних умов дії. ( Наприклад, порівняйте механічну міцність та жорсткість матеріалів при різних температурах, вологості, наявності різних хімічних речовин та ін.)
 • Розгляньте взаємозв'язок між клітинною структурою та властивостями металевих сплавів. Обговоріть, як властивості металу, такі як міцність та твердість, залежать від структури матеріалу на мікро- та наномасштабах, і як ці структури можуть бути порівняні з клітинною структурою.
 • Обговоріть роль мітохондрій у виробництві енергії та властивостях матеріалів, які використовуються в механоскладальних роботах. (Наприклад, можна обговорити властивості батарей для бездротових інструментів, які використовують батареї з літій-іонними або літій-полімерними елементами, і як вони залежать від різних властивостей мітохондрій.)

Тема: Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток органічного світу

 • Як еволюційні процеси можуть бути використані для розробки нових технологій та матеріалів для механічних систем? Назвіть приклади, які демонструють, що еволюційні процеси можуть бути використані для розробки ефективних та стійких механічних систем.
 • Поясніть, як тварини адаптуються до навколишнього середовища з високим рівнем шуму. Дайте конкретні приклади видів, які мають такі адаптації,
 • Дослідіть, які механізми адаптації застосовували організми на різних етапах історії. Після цього складіть звіт, у якому розкажете про свої висновки та відповіді на наступні питання: Які механізми адаптації були найефективнішими? Чи були якісь головні фактори, які допомагали організмам адаптуватися до змін довкілля? Як ці механізми можуть бути застосовані у механоскладальній галузі?
 • Розгляньте, як еволюція органічного світу вплинула на розвиток механоскладальних процесів.

Тема: Організаційний рівень організації живої природи

 • При обробці деталей, які використовуються в механізмах, важливо забезпечити точність обробки. Як це пов'язано з біологічними принципами?
 • Розкрийте особливості впливу біотехнологічних процесів на якість та ефективність механічних деталей.
 • Спроєктуйте механізм для підтримки роботи гідропонного живлення рослин. Система повинна бути здатна автоматично підтримувати оптимальний рівень вологості та добрив у підвішених горщиках з рослинами.
 • Поясніть роль генетики в механоскладальних роботах. Як генетичні дослідження можуть допомогти в розробці нових матеріалів та технологій?
 • Дослідіть вплив біотехнології на механоскладальну промисловість. Розгляньте різноманітні біотехнологічні процеси, які можуть бути корисними для виробництва механічних пристроїв та обладнання. Проведіть аналіз можливостей застосування біотехнології в механоскладальних роботах.

Тема: Надорганізмові рівні організації живої природи: популяція, екосистема, біосфера

 • Проаналізуйте вплив зовнішніх факторів на роботу механічних систем та пристроїв. Дослідіть вплив вібрацій, температурних змін, вологості та інших факторів на роботу механічних систем, їх елементи та компоненти.
 • Окресліть в загальних рисах принципи біомімікрії у розробці механізмів. Наведіть приклади створення ефективних механізмів у промисловості, коли прототипом є живі організми?
 • Поясніть механізми взаємодії технологічних розробок із екосистемами. Наприклад, які наслідки може мати встановлення вітряних турбін на здоров'я та поведінку птахів? Як можна зменшити негативний вплив таких технологій на природу?
 • Опишіть взаємозв'язок між забрудненням повітря та здоров'ям людини, які можуть виникнути під час проведення механоскладальних робіт. Наведіть приклади виробничих процесів, які можуть бути особливо шкідливими для людей та природи.
 • Оцініть вплив відходів виробництва (наприклад, пил, гази, відходи мастила) на навколишнє середовище та здоров'я людини. Проаналізуйте можливості зменшення відходів виробництва та їхнього перероблення. Розгляньте, які процеси виробництва можуть бути особливо шкідливими для довкілля та як їх можна замінити на менш шкідливі.
 • Розгляньте вплив змін клімату на механоскладальні роботи. Як зміни в середовищі можуть вплинути на вибір матеріалів та технологій, що використовуються в цій галузі?
 • Дослідіть використання штучного інтелекту в механоскладальних роботах. Як ця технологія може бути застосована для покращення ефективності та точності процесів збирання та монтажу деталей?