Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

~ електронний кейс ~ з хімічного модуля природничих наук

Вище професійне училище № 25 м.Хмельницького

Козирська Олена Іванівнаспеціаліст вищої категорії, викладач-методист

~ ЗМІСТ ~

1. Анімація

2. STEM - освіта

3. Професійне спрямування хімічного модуля природничих наук

3.1 Відео фрагмент «Хімізм роботи акумуляторних батарей»

Відео фрагмент «Хімізм роботи акумуляторних батарей»

4. Навчальний фільм «Практична робота»

5. Навчальний посібник

Анімаційний ролик щодо професійного спрямування викладання навчального матеріалу з хімічного модуля природничих наук

Хімія є експериментально - теоретичною наукою, тому провідна роль у формуванні предметної компетентності на уроці належить хімічному експерименту. Оскільки дистанційне навчання унеможливлює фронтальне проведення хімічного експерименту, то допомогою у цьому стають віртуальні лабораторії інтернет-ресурсу, а також створення навчальних фільмів та відеороликів. Наприклад, створений мною навчальний фільм з теми: «Практична робота «Добування карбон (ІV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.»» фрагментарно можна використовувати при вивченні теми «Карбонатна кислота та її солі» і виконанні лабораторної роботи з теми: «Якісна реакція на карбонат-аніон CO32-»

Навчальний посібник «Хімія в таблицях» Самостійний пошук інформації в довідникових матеріалах активно сприяє створенню високого рівня компетентності та успішності здобувача освіти. Тому пояснення навчального матеріалу завжди здійснюю за допомогою навчального посібника «Хімія в таблицях» (https://naurok.com.ua/publ/168930), що був розроблений мною і затверджений науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. У посібнику подано навчальний матеріал теоретичного та практичного спрямування, приклади розв’язування різноманітних завдань різного рівня складності відповідно до загальноосвітньої програми курсу неорганічної та органічної хімії. Навчальний посібник містить більш 30 різноманітних таблиць. Робота з посібником сприяє зростанню у здобувачів освіти інтересу до навчання та самоосвіти, формує розвиток логічного, аналітичного та критичного мислення.

~ ЗМІСТ ~

6. Проведення хімічного експерименту

6.1 Інструкційні картки до лабораторних та практичних робіт

6.2 Інструкції з БЖД до лабораторних та практичних робіт

7. Контроль знань здобувачів освіти

7.1 Тестові завдання

7.2. Самостійна робота

7.3 Контрольна робота – І курс

7.4 Контрольна робота – ІІ курс

7.5. Інтерактивний хімічний диктант

8. Висновки