Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL


curs 2023 - 2024


TÍTULO AQUÍ

27 hores

27 hores

4ESO

3ESO

2ESO

1ESO

UNIVERSITAT

BATXILLERAT

FB BÀSICA

FP GRAU MITJÀ

FP GRAU SUPERIOR

MERCAT

LABORAL

SI OBTÉ EL TÍTOL

título aquí

DESPRÉS DE 4t eso

SI no OBTÉ EL TÍTOL

 • Batxillerats
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Món laboral


 • Repetició
 • CFGB
 • FPB 2a oportunitat
 • Prova accés CFGM (17 anys)
 • Món laboral
 • Formació d'adults (18 anys)


SI OBTÉ EL TÍTOL

aspectes generals del batxillerat

 • ACCÉS: Títol de Graduat en ESO.
 • ESTRUCTURA: Dos cursos (1r i 2n), 4 modalitats i un únic títol de BAT.
 • En 2n batxillerat existeixen matèries DE CONTINUÏTAT QUE REQUEREIXEN TENIR APROVADA LA DE 1r PER A SER QUALIFICADA EN 2n.
 • PERMANÈNCIA: Màxim 4 anys.
 • MODALITATS: Presencial, a distància i nocturn.
 • POSSIBILITAT D' ANULAR LA MATRÍCULA: fins finals d'abril.


SI OBTÉ EL TÍTOL

OPCIONS AL finalitzar EL batxillerat

 • Universitat
 • Cicles Formatius de Grau Superiors
 • Món Laboral


SI OBTÉ EL TÍTOL

modalitats de batxillerats

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Arts
  • Música i Arts Escèniques
  • Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
 • General


MODALITATS:

- CIÈNCIES I TECNOLOGIA

- HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

- ARTS . VIA ARTS PLÀSTIQUES: IMATGE I DISSENY

1 batxillerat ( ies sixto marco)

1 BATXILLERAT - modalitat Ciències i tecnologia

MATÈRIES COMUNES

TÍTULO AQUÍ

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)

Llengua Castellana i Literatura I (3h)
Llengua Estrangera I (3h)
Filosofia (3h)
Educació Fisica (3h)
Tutoria (1h)

MATÈRIES DE MODALITAT

17 hores

Religió (OPCIONAL)

1 hora

Matemàtiques I (4h)
Física i Química (4h)

-A elegir una matèria:
Biologia, Geologia i Ciències Ambientals (4h)
Dibuix Tècnic I (4h)
Tecnologia i Enginyeria I (4h)

A elegir una matèria:
Segona Llengua Estrangera I
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
Biologia Humana i Salut
Producció Musical
Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques
Dibuix Artístic I
Tecnologia i Enginyeria I
Cultura Jurídica i Democràtica

MATÈRIA OPTATIVA

12 hores

4 hores

1 BATXILLERAT - modalitat HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES COMUNES

TÍTULO AQUÍ

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)

Llengua Castellana i Literatura I (3h)
Llengua Estrangera I (3h)
Filosofia (3h)
Educació Fisica (3h)
Tutoria (1h)

MATÈRIES DE MODALITAT

17 hores

A elegir una matèria:
Segona Llengua Estrangera I
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
Biologia Humana i Salut
Producció Musical
Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques
Dibuix Artístic I
Tecnologia i Enginyeria I
Cultura Jurídica i Democràtica

MATÈRIA OPTATIVA

Llatí I (4h)
Grec I (4h)

-Cal elegir una matèria entre:
Història del Món Contemporani (4h)
Literatura Universal (4h)

12 hores

Religió (OPCIONAL)

1 hora

4 hores

HUMANITATS

Economia (4h)
Matemàtiques Aplicades a les C.S. I (4h)

CIÈNCIES SOCIALS

1 BATXILLERAT - modalitat D'ARTS. vIA ARTS PLÀSTIQUES IMATGE I DISSENY

MATÈRIES COMUNES

TÍTULO AQUÍ

Valencià: Llengua i Literatura I (3h)

Llengua Castellana i Literatura I (3h)
Llengua Estrangera I (3h)
Filosofia (3h)
Educació Fisica (3h)
Tutoria (1h)

MATÈRIES DE MODALITAT

17 hores

Religió (OPCIONAL)

1 hora

A elegir una matèria:
Segona Llengua Estrangera I
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
Biologia Humana i Salut
Producció Musical
Descobrint les Nostres Arrels Clàssiques
Dibuix Artístic I
Tecnologia i Enginyeria I
Cultura Jurídica i Democràtica

MATÈRIA OPTATIVA

Dibuix Artístic I (4h)
Projectes Artístics (4h)
Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny I (4h)

12 hores

4 hores

continuïtat entre matèries de batxillerat

ACCés A LA UNIVERSItat

CICles formatius de grau miTJÀ i superior

SI OBTÉ EL TÍTOL

FAMílies professionals

Actividades agrarias.

Actividades Físicas y del deporte
Actividades marítimo pesqueras.
Administración y Gestión
Comercio y marketing.
Comunicación, imagen y sonido
Edificación y obra civil
Electricidad y Electrónica
Fabricación mecánica
Hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias Alimentarias
Informática
Madera y Mueble
Mantenimiento de vehículos autopropulsados
Mantenimiento de Servicios a la producción
Química
Sanidad
Servicios Socioculturales y a la comunidad
Textil, Confección y Piel
Vidrio y Cerámica


GRAU MITJÀ

título aquí

CICLES FORMATIUS DE L'IES SIXTO MARCO

GRAU SUPERIOR

 • Gestió Administrativa

 • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

 • Calçat i Complements de Moda

 • Administració i Finances
 • Assistència a la Direcció
 • Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Automatització i Robòtica Industrial
 • Disseny i Producció de Calçat i Complements
 • Patronatge i Moda


SI OBTÉ EL TÍTOL

accés a cicles de grau mitjà

 • Directe: títol de graduat en ESO, 2º BUP aprovat, FP1 aprovat (qualsevol branca), CFGB (qualsevol branca)

 • Prova d'Accés: 17 anys o complir-los l'any de la prova.
INSCRIPCIÓ : del 20 al 31 de març

 • Realització de la prova : 22 i 23 de maig


SI OBTÉ EL TÍTOL

accés a cicles de grau superior

 • Directe: títol de Batxilletat LOGSE/LOE/LOMCE, COU aprovat, Títol FP2, Titulació Universitària, CFGM

 • Prova d'accés: 19 anys o cumplir-los en l'any de la prova.
INSCRIPCIÓ : del 20 al 31 de març


 • Realització de la prova: 22 i 23 de maigSI OBTÉ EL TÍTOL

sortides amb el títol de cicle formatiu grau miTJÀ

 • Món Laboral

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia / Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials / Arts/ General

 • Accés a un Cicle de Grau Superior
SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió ESO i batxillerat 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió CICLES 2023-2024

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió cicles i batxillerat 2023-2024

 • LA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ ES TRAMITARÀ ÍNTEGRAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA MITJANÇAT LA FERRAMENTA DE TELEMATRÍCULA.ES

VER

SI OBTÉ EL TÍTOL

procés d'admissió cicles i batxillerat 2023-2024

PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A BATXILLERAT 2023-2024 BAREMACIÓ

Ver

DUBTES??


T'ajudem a construir UN

projecte de futur
ànim!

IES SIXTO MARCO