Want to make creations as awesome as this one?

Pasos para levar a cabo unha investigación un libro.

Transcript

Cita a cega cun libro

Hoxe tedes unha cita a cegas con este libro. Non teredes que lelo pero si debedes observalo atentamente e responder a estas preguntas.

 1. Que información aparece na CUBERTA do libro?
 2. Que información aparece na CONTRACUBERTA do libro?
 3. Onde podedes atopar información sobre a publicación e os dereitos de autor?
 4. O libro ten bibliografía?
 5. Este libro trata sobre un conflicto social, bélico ou político. Saberíades decir sobre que conflicto está baseado?
 6. En que sección da biblioteca poderías atopar máis información sobre este tema?

1ª FaseBusca de información___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Título de investigación
 2. Fonte de investigación
 3. Palabras clave
 4. Guión provisional:
  1. Introdución
  2. Corpo da investigación
  3. Conclusión
Reparto de tarefas

2ª FaseTratamento da información___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1º Paso: reparto de tarefas
  1. Cada integrante do equipo seleccionará a información máis relevante sobre a parte da investigación que lle toca.
  2. Cada persoa fará unha foto á sección do libro na que vai a buscar a información.
2º Paso: lectura comprensiva
  1. Le o texto.
  2. Busca no dicionario as palabras que non coñezas o seu significado.
  3. Pon nun cadro as palabras clave.
  4. Subraia e/ou anota as ideas principais.
3º Paso: lectura interpretativa
  1. Elabora un esquema a partir das ideas seleccionadas.
  2. Escribe coas túas palabras a información seleccionada.

3ª FaseComunicación do coñecemento___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1º Paso: presentación dixital
  1. Crea unha presentación de google na vosa carpeta compartida.
  2. Escolle unha plantilla co teu equipo.
2º Paso: partes da presentación dixital
  1. Título da presentación
  2. Índice: inclúe os apartados da investigación.
  3. Corpo da investigación. Emprega un esquema numérico.
  4. Conclusións
  5. Bibliografía
  6. Despedida
3º Paso: pautas
  1. Emprega imaxes sen dereitos de autor.
  2. Escribe oraciones curtas e sinxelas. Inclúe as palabras clave e as ideas principais, resumidas coas túas palabras.
  3. Revisa a ortografía e a puntuación.

Bo traballo!