Want to make creations as awesome as this one?

Proposta de traballo para o curso 2022-2023

Transcript

Proxecto competencial 1º ESO

Cidadáns críticos

PASO

 • Actividades de formación de usuarios.
  • Organización e funcionamento.
  • CDU.
  • Colocación de materiais.
  • Préstamos e devolucións.
  • Catálogo virtual.
 • Producto final:
  • Campaña publicitaria da biblioteca.
  • Convertémonos en publicistas do Sobrerial.
  • Creación de carteis, vídeos, podcast, bailes...

Os publicistas do Sobreiral

Coñecer a biblioteca

PASO

 • Transformación da información en coñecemento:
  • Busca de información
   • Tema ou título da investigación.
   • Palabras clave.
   • Fontes: os libros.
   • Estratexias de busca: partes dun libro.
  • Tratamento da información.
   • Creación de textos.
  • Comunicación do coñecemento.
   • Presentación dixital en drive.
 • Producto final:
  • Presentación dixital.

Cita a cegas cun libro

Aprender a investigar

PASO

 • Transformación da información en coñecemento:
  • Busca de información
   • Tema ou título da investigación.
   • Palabras clave.
   • Fontes: os libros e internet.
   • Estratexias de busca: partes dun libro, busca eficaz na rede.
  • Tratamento da información.
   • Cadros de recollida de datos.
   • Creación de textos.
  • Comunicación do coñecemento.
   • Elaboración de carteis en canva.
 • Producto final:
  • Carteis sobre mulleres pioneiras.

Pioneiras

Aprender a comunicar

Bo traballo!