Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 8: Parts tècniques de construir una història

Construir unahistòria

5Resolució

4Decaiguda de l'acció

3Clímax

2Alça de l'acció

1Introducció/Exposició

Següent

Cada història té els seus elements, que són:

Unitat 8.3: Línia de la història (elements)

Per a una millor comprensió, mira el següent vídeo:

Següent

Per a una millor comprensió, mira el següent vídeo:

Següent

Has completat amb èxit la Unitat 8.3!

Mòdul 8: Parts tècniques de construir una història