Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 6: unitat 5

Equilibri entre la vida i la feina & la dimensió europea

Següent

Promoure la Directriu 2019/1158

La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, a la seva guia política diu: 'Europa hauria de donar suport també als pares qmb responsabilitats de cura per equilibrar millor les seves vides i les seves feines. Assegurarà que implementem la Directriu per l'Equilibri entre la Vida i la Feina, la qual encoratja una distribució justa de les responsabilitats entre homes i dones'. Per aconseguir-ho, la Comissió Europea donarà suport a tots els Membres Europeus amb l'aplicació de noves normes a través dels Fons Socials Europeus+. Aquest és l'instrument principal de la Unió Europea per invertir en la gent i en la implementació de principis des del Pilar Europeu pels Drets Socials, mitjançant accions en els àmbits laboral, d'educació i competències i d'inculsió social. La Comissió de von der Leyen també va planificar una Estratègia Europea per la Igualtat de Gènere 2020-2025, entre els objectius de la qual hi trobem tancar l'abisme de gènereen el mercat laboral; aconseguir la mateixa participació en diferents sectors de l'economia; afrontar les desigualtats salarials i de pensió de gènere; afrontar la desigualtat de gènere en les cures, que són comunes amb la Directriu de l'Equilibri entre la Vida i la Feina.

Següent

Per entendre aquest tipus de polítiques que han de ser degudament promogudes, especialment la Directriu 2019/1158, podem fer un cop d'ull a la situació laboral de les dones a nivells europeus i nacionals. El 2019, abans de la crisi de la Covid, l'índex d'ocupabilitat va tocar el 73,1%, la puntuació anual més alta registrada a Europa, i la més propera al 75%, l'objectiu marcat per l'estratègia europea 2020. Tot i així, l'ocupabilitat dels homes (al 79%) és encara 11,7 punts més alt que la de les dones (al 67,3%). El 2020, l'índex d'ocupabilitat d'Europa (per persones d'entre 20 i 64 anys) va pujar del 71,7% del 2020 al 73,1% al 2001, un augment de 1,4 punts (pp). L'ocupabilitat dels homes era de 77,2% el 2020, superant la de les dones (66,2%) per 11,0 punts. El forat d'ocupabilitat per desigualtats de gènere, que significa la diferència entre l'ocupabilitat dels homes i la de les dones, s'ha reduït de 13,4 pp el 2009 fins a 11,1 pp al 2014. Des d'aleshores, l'índex ha continuat minvant, però de forma més lenta, assolint el 10,8 pp el 2021. El 2021, 46,3% de les persones ocupades eren dones. El 2021, 197 millons de families residien a la Unió Europea: el 49% tenia un nen, el 29%, dos, el 12% en tenien 3 o més i el 13% de tot el conjunt eren families monoparentals. L'índex d'ocupació a feines a temps parcial per dones treballadores d'entre 25-54 anys i amb criatures era major que el de dones sense criatures. Entre tots els països, l'abisme de gènere és més alt als membres europeus de l'oest i del centre.

Següent

Tot i la mica de millora en l'índex d'ocupabilitat, especialment per les dones, encara hi ha molts passos per promoure aquestes polítiques; un rol crucial que hauran de prendre governs locals, unions mercantils, treballadors socials i companyies. Per exemple, hi ha eines molt útils per encoratjar l'aprenentatge mutu entre els països europeus, com el Programa d'Ensenyament Mutu per la igualtat de gènere, que comparteix la pràctica de:

  • Baixes familiars i horaris flexibles des d'un punt de vista d'igualtat de gènere;
  • Iniciatives equitatives com certificats i títols pels treballadors que tinguin bones pràctiques per a la igualtat de vida i la feina.
  • La transició entre baixes i ocupabilitat (per exemple, la provisió d'espais de descans a la feina)

Has completat amb èxit la Unitat 6.5!