Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 6: unitat 4

Equilibri entre la vida i la feina & la dimensió europea

Següent

Mesures polítiques de la Directriu 2019/1158

Per ajudar als membes europeus a aconseguir els objectius comuns d'aplicar les mesures legislatives, la proposta conté, també, un conjunt de mesures fora de la legalitat.Assegurar la protecció contra la discriminació i l'acomiadament de pares (que inclou dones prenyades i treballadors que acaben un permís laboral) i cuidadors. En aquesta àrea, ja hi havia altres lleis, així que la proposta per la Directriu 2019/1158 ha pres aquests actes legislatius i els ha integrat. La Directriu 2006/54 estableix un principi d'igualtat d'oportunitats i igual tracte per les dones i pels homes en l'àmbit laboral i d'ocupació. Els treballadors estaven protegits contra l'acomiadament degut a demanar permisos de paternitat o adopció. S'espera que tornin al seu lloc de feina o a un d'equivalent amb termes i condicions que no siguin menys favorables pel treballador. s'espera que rebin benefici per qualsevol millora en les seves condicions laborals, així com s'esperaria durant la seva absència.

Next

Encoratjar l'equilibri de gènere en les baixes familiars i en la flexibilitat horària. Les pèrdues econòmiques degut al desequilibri de gènere puja a 370 bilions d'euros cada any. La quantitat de responsabilitats privades i de cura recau més en les dones que en els homes, fins i tot encara que hi hagi més dones que treballin. A més, si ajuntem el temps dedicat a cures no pagades (responsabilitat domèstiques, cura de les criatures, etc.) i les activitats personals, en total, les dones treballen més que els homes.. Les estadístiques mostren que els homes preferirien treballar menys hores durant la fase parental. Aquests indicadors suggereixen un canvi potencial cap a un millor equilibri entre la vida i la feina igualment repartit per les famílies. Fer un millor ús dels fons europeus per millorar la provisió pels serveis de cura formalsEls Fons Socials Europeus + (FSE +) és l'instrument principal de la Unió Europea per invertir en la gent. En el Pla Europeu 2021-2027, ha invertit més de 1,4 bilions d'euros de la guardiola europea, dedicat en la seva majoria a promoure la igualtat a la feina - que inclou l'accés a l'ocupabilitat i a la progressió laboral, l'equilibri entre la vida i la feina i la remuneració equitativa. Això, a més a més dels 4,4 bilions d'euros invertits per iniciatives específiques contra la desigualtat de gènere. La FSE+ també inverteix en l'assequibilitat, accessibilitat i disponibilitat d'estructures per la cura (cura de les criatures, cura fora de l'escola i cures de llarga durada), perquè també són elements crucials que permetran que els pares puguin romandre a les seves feines o entrar dins del mercat laboral.

Següent

Disincentius econòmicsPer culpa de l'estructura de sistemes fiscals i de taxes a la Unió Europea, els incentius financers per ajudar als pares i mares solters o famílies que només guanyen d'un dels progenitors són febles. El retorn a la feina es promou amb incentius reduïts després del període de desocupació o inactivitat. El sistema de taxes laborals afecta les decisions familiars i laborals -normalment de manera interrelacionada- amb implicacions importants de gènere. Per exemple, la definició de la base taxal és un factor important pel suport laboral i les decisions familiars. Determina els estalvis potencials de cures no pagades a nivell domèstic. La raó és que la feina feta pel progenitor que es queda a casa (moltes vegades la mare) no està reconeguda per cap taxa. Si decideix entrar al mercat laboral, la familia haurà de pagar també els serveis que ella fa a casa. Aquesta mesura política beneficiarà companyies i particulars. Els treballadors també estaran motivats i més productius a la feina i hi haurà menys absentisme. A més a més, la incorporació de la dona en el món laboral també contribuirà per assegurar l'estbilitat financera dels membres europeus, la prosperitat de les seves famílies i la inclusió social i sanitària. El Consell va adoptar la proposta el juny de 2019. La Directriu va aprovar-se el juliol de 2019.

Següent

Has completat amb èxit la Unitat 6.4!