Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 6: unitat 2

Equilibri entre la vida i la feina & la dimensió europea

Següent

Una iniciativa per donar suport a la Iniciativa per l'Equilibri entre la vida i la feina

La Comissió Europea, autoritats públiques, treballadors socials i altres participants, pel desenvolupament i la implementació d'eines, a un nivell europeu, van decidir descobrir la opinió dels ciutadans per ajudar a l'equilibri entre la vida i la feina; van llançar dos consultes públiques, una el 2015 i l'altra el 2016. A més a més, gràcies a aquestes consultes, va acabar formalitzant-se una Comunicació el 2017. Què és la Comunicació: una iniciativa per donar suport a l'equilibri entre la vida i la feina per a tots els pares treballadors i cuidadors? s?Per ajudar a implementar la Iniciativa per l'Equilibri entre la Vida i la Feina a un nivell europeu, nacional i local, el 26 d'abril de 2017, la Comissió va convidar al Parlament i Consell Europeus, el Comitè Europeu Econòmic i Social, al Comitè Social i al Comitè de les Regions a fer una Comunicació, mitjançant una cooperació propera amb els treballadors socials i altres participants rellevants. La Comuncació va presentar un conjunt comprensible de mesures legals i polítiques complementàries, mútuament reforçades. De fet, el document ofereix una representació del context socioeconòmic dels països europeus, entre 2015 i 2016, amb el centre en els permisos laborals, la flexibilitat dels horaris, les edificacions per la cura i els disincentius econòmics. A més a més, també inclou una aproximació europea de les àrees prioritàries.

Següent

Millorar el disseny i l'equilibri de gènere dels permisos laborals familiars i la flexibilitat horàriaEn aquesta àrea, la Comissió va proposar, com a accions legislatives, nous drets com:

  • La possibilitat a gestionar la baixa maternal (4 mesos) de manera flexible;
  • La possibilitat d'una baixa paternal de 10 dies quan la criatura neix.
  • La possibilitat de 5 dies de baixa per any i per treballador per la cura de malalts o dependents.
  • El dret a demanar horaris flexibles pels pares amb nens de menys de 12 anys i pels treballadors amb responsabilitats de cura.
A més a més, també proposa accions no legislatives per continuar el seguiment de la transposició de la legislació europea, la millora de la recolecció de dades a nivell europeu i l'intercanvi de les millors pràctiques. Millorar la qualitat, l'assequibilitat i l'accés a la cura dels nens o a cures de llarga durada. En aquesta àrea, la Comissió va proposar accions no legislatives, com ara:
  • La orientació laboral per a tots els membres europeus i a l'accés dels serveis sanitaris;
  • La revisió dels objectius actuals de l'Educació i Entrenament 2020 per l'educació infantil i la cura dels més petits:
  • Desenvolupar uns fons europeus adequats.

Següent

Afrontar els disincentius econòmics pels pares i cuidadors amb feina: En aquesta tercera i final àrea de prioritat, la Comissió va proposar altres accions no legislatives per identificar els obstacles específics en els països europeus, millorar la recolecció de dades i compartir les millors pràctiques amb tots els països europeus. La Comunicació va ajudar a dibuixar les línies futures de la Direcció per l'Equilibri entre la Vida i la Feina.

Has completat amb èxit la Unitat 6.2!