Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 6: unitat 1

Equilibri entre la vida i la feina & la dimensió europea

Següent

Iniciativa per l'equilibri entre la vida i la feina

  • Què és el Pilar Europeu de Drets Socials?
  • És un conjunt de 20 principis i drets bàsics, proclamat al 2017 a la cimera de Göteborg, per donar suport als mercats laborals justos i funcionals, que s'estructura en tres capítols:
  • Mateixes oportunitats i accés al mercat laboral;
  • Condicions de feina justes;
  • Protecció i Inclusió social
Els objectius d'aquests principis són:
  • Millorar l'ocupabilitat: almenys el 78% de la població d'entre vint i 64 anys haurien de tenir feina pel 2030;
  • Millorar les competències: almenys un 60% dels adults haurien de participar en programes d'entrenament cada dia pel 2030;
  • Reduir la pobresa: almenys 15 milions menys de persones en risc de pobresa o exclusió social pel 2030.
  • El Principi nº 9 és sobre l'equilibri entre la vida i la feina: "Els pares i la gent que té responsabilitats de cura tenen el dret a horaris flexibles, baixes adequades i accés als serveis sanitaris. Les dones i els homes haurien de tenir el mateix accés a les baixes especials per poder fer-se càrrec de les seves responsabilitats de cura i encoratjar-los a fer-ne un ús equilibrat.

Següent

Què significa l'equilibri entre la vida i la feina?Un equilibri entre la vida i la feina satisfactori és l'equilibri entre la vida privada i la feina individual.Què és la Iniciativa per l'equilibri entre la vida i la feina?Basat en desenvolupaments de la societat de l'última dècada, i amb l'objectiu de compartir les responsabilitats entre les dones i els homes per una millor vida laboral i familiar, la Iniciativa per l'equilibri entre la vida i la feina afronta els problemes en aquest àmbit per tots els pares treballadors i cuidadors. Després que es retirés la Direcció dels permisos de Maternitat, perquè les negociacions estaven encallades, la Comissió Europea va decidir prendre mesures més generals per afrontar la mala representació de les dones en el mercat laboral i va introduir un conjunt d'accions legislatives dissenyades per modernitzar les existents legalització i política europees: la Direcció per l'Equilibri entre la Vida i la Feina. Així, la Direcció per l'Equilibri entre la Vida i la feina és una de les accions del Pla d'acció del Pilar Europeu pels Drets Socials. La Direcció, que es va posar sobre la taula al Parlament Europeu a l'abril de 2019, va aprovar-se l'agost de 2019, de manera que els Membres d'Europa encara tenien fins l'agost de 2022 per adoptar les lleis, regulacions i provisions administratives necessàries per complir amb la Direcció.

MIRA

Següent

Has completat amb èxit la Unitat 6.1!