Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 14: La meva història - La meva comunitat i jo

La meva història

Inclusió

Següent

Estem junts i, si realment volem escriure una nova història de la nostra comunitat, és important assegurar-se que tothom té veu. La gent tindrà diferents perspectives racials, ètniques, de gènere i econòmiques sobre com compartir la nostra comunitat, i segurament moltes aniran en contra de les narratives europees més comunes. Volem una història de la nostra comunitat que sigui un espai obert per a les històries de tothom.

Unitat 14.1: Els valors de la nostra comunitat

Els éssers humans no podem viure sense una comunitat. Intentem no només servir a la comunitat en la qual treballem, sinó també crear un sentit de comunitat entre les persones que interactuen amb nosaltres i que s'apunten a les nostres activitats. Volem que els nostres voluntaris s'involucrin i se sentin part de la comunitat.

La necessitat de pertànyer a una comunitat

Next

Vulnerabilitat

Un aspecte important a l'hora de crear un diàleg i compartir les nostres històries, és que tots els participants pensin que la vulnerabilitat no és un defecte, si no un estat emocional que pot gestionar-se en un ambient segur sense ser jutjat. Entendre qui realment som i quines narratives influencien més les nostres vides és un punt clau per identificar els nostres propis valors i comprendre les nostres històres personals, individuals o comunes.

Següent

Diàleg provocatiu

Crear una nova narrativa pot involucrar converses difcícils. Volem crear experiències i dàlegs que desafïin les nostres nocions preconcebudes sobre com funciona el món, per mostrar que els nostres rols poden mantenir i desafiar l'status quo mitjançant una narrativa millor. Aquests diàlegs no sempre seran fàcils, però en un ambient on hi ha confiança, qualsevol qüestió és, de fet, una oportunitat pel desenvolupament.

Següent

Fortalesa

L'objectiu d'una narrativa desenvolupada en comunitat és crear un món millor per tots, i això vol dir també treballar per aixecar i ajudar a la gent de la nostra comunitat de la millor manera que puguem. Això pot prendre la forma d'ajuda directa a la comunitat, com un voluntariat o la provisió d'eines i oportunitats d'aprenentatge per créixer. Augmentar la fortalesa d'una comunitat a vegades també està relacionat amb el nostre desenvolupament personal. Treballant per fer-nos més forts, més resilients i més conscients, podrem retornar el benefici a la nostra comunitat.

Següent

Has completat amb èxit la Unitat 14.1!

Mòdul 14: La meva història - La meva comunitat i jo