Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA

Mòdul 12: Exercicis de drama

Exercicis de drama: fer créixer la confiança dinsdel teu grup comunitari

Aquest mòdul vol:

Següent

INTRODUCCIÓ

Completant aquest mòdul, els aprenents podran:

 • Poder conèixer tots els participants.
 • Crear una nova forma del nom d'un.
 • Obrir la percepció i crear interès amb altres formes d'expressió.
 • Ser creatiu.
 • Crear un grup per la història, que pot usar-se per desenvolupar una peça de teatre.
 • Utilitzar els exercicis de drama amb diferents nivells d'intensitat emocional.
 • Compartir informació a través de l'exercici de drama.

Següent

Següent

1. TOTHOM S'AJUNTA EN CERCLE

 • Tot el grup s'asseu en semicercle, de cares a un cartell o a una paret amb un paper enganxat.
 • El líder dibuixa una persona de pals al mig del paper, i pregunta al grup: qui és?
 • El grup anomena el caràcter, i el Líder apunta la primera suggerència que escolta.
2.EL LÍDER CONTINUA PREGUNTANT El líder segueix preguntant i escriu/anota les respostes al voltant de la figura de pal. Per exemple:
 • On viuen?
 • Amb qui viuen?
 • Tenen amics?
 • Què fan cada dia?
 • Què els agrada més en aquest món? Què els espanta més?
 • Quin és el seu desig vital?
TRUC:

Unitat 12.2. la història de la Júlia

TRUC:

Següent

3. EL LÍDER CONTINUA…El líder continua al següent nivell, introduint un problema per solucionar:

 • “Un dia hi ha una crisi real, que crea un problema molt gran. Què va passar? Què passarà? Com afecta la vida del personatge o dels personatges?
El líder continua escrivint les respostes del grup, construïnt una història i començant a preguntar al grup preguntes més definides, per exemple:
 • Com dramatitzaries l'incident?
 • Qui estaria a l'escena?
 • Parlaria amb el seu millor amb sobre això?
4.ESCRIU UN ESCENARIEn aquest punt, el líder comença a escriure un escenari. Per exemple: TIP:3. ONE BY ONE, EVERYBODY GIVES THEIR NAME AND SHOWS THE MOVEMENT AT THE SAME TIMEThe group imitates both like an echoIf a movement name can’t be imitated by everybody, it can be adaptedTIP:

Unitat 12.2. la historia de la Júlia

MATERIAL

VARIACIONS:

Següent

5. L'OBRA:

 • El líder suggereix que s'improvitzin les escenes per alguns membres, per veure si es pot convertir en una obra.
 • Les escenes es discuteixen, se'n creen de noves, es desenvolupa l'escenari, es completa i s'organitza l'obra.
 • Aquest procés és una bona manera de construir una obra en grup. La història es pot trencar en escenes que es poden treballar amb grups més petits de forma individual, i que després es poden compartir amb el grup sencer.

Unitat 12.2. la història de la Júlia

Has completat amb èxit la Unitat 12.2!