Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Grup d'Empoderament de Dones

COMENÇAR

Mòdul 1: com començar un grup d'empoderament dedones o una Associació de Dones

La diferència principal entre els grups d'Empoderament de Dones informals i les Associacions de dones és que els primers poden fer i desfer independentment de la formalització legal, mentre que una associació de dones s'incorpora sempre de forma legal. Per poder demanar diferents fons (sobretot Europees o Internacionals), el teu grup gairebé totes les vegades s'ha de formalitzar legalment. Una Associació de Dones també necessita incorporar-se amb una actuació, estatut i política molt clares.Diferència governamental entre un grup i una Associació de Dones:- Els grups de dones no estan lligades a cap norma i els membres són voluntaris. No hi ha cap guia específica que reguli les actuacions o reunions d'un grup informal. - Una Associació formal de Dones, en canvi, es crea quan un conjunt de dones s'ajunta per aconseguir una meta específica. Una Associació oficial de dones té unes estructures jeràrquiques particulars, on les responsabilitats de cada membre estan ben definides. Les activitats que dugui a terme tenen un horari i calendari específic que els membres han de seguir per assegurar una bona coordinació del grup.

Següent

Unitat 1.4. Com decidir que vols iniciar un grup local de dones o una Associació formal de Dones

Relació entre Associacions de Dones i grups locals de donesEn una associació, la relació entre els membres és professional, perquè l'associació va crear-se amb un objectiu específic, controlat per la gestió de la organització. Les relacions professionals, a més a més, normalment es construeixen perquè hi ha membres majors. En un grup local de dones, la relació entre els membres és més personal. Es coneixen unes a les altres a un nivell personal que fa que la relació es fonamenti en aspectes personals. Addicionalment, no hi ha membres superiors als altres, la qual cosa significa que qualsevol membre pot assumir la posició de lideratge.La mida de les Associacions i la mida dels grups locals de donesLes Associacions normalment son més grans o més petites perquè es construeixen amb el propòsit d'aconseguir la meta que es delimiten. Els membres d'una Associació tenen competències i habilitats corresponents a les tasques pròpies de l'organització.En canvi, els grups locals de dones son comparativament més petits, perquè els formen amics o persones que es coneixen unes a les altres a un nivell personal. Això fa que sigui difícil ajuntar gaire membres, perquè costa molt que totes les persones d'una organització es coneguin a aquest nivell.Comportament i lideratge en Associacions de Dones i en grups locals de donesLa pràctica dels membres d'una Associació està governada per unes normes específiques, que normalment es formulen a l'inici de la mateixa. S'espera que tots els membres de l'organització segueixin el reglament que defineix l'organització.A més a més, les Associacions de Dones tenen una estructura jeràrquica ben definida, on hi ha un líder oficial per garantir que l'organització assoleixi els seus objectius i que, alhora, es respectin les normes entre els membres.El comportament d'un grup local de dones, en canvi, és governat per l'expressió dels seus membres, normes, creences i valors que conjuntament es defensen. No existeix cap líder oficial, perquè no hi ha cap regla que s'imposi o se n'hagi de garantir l'exercici.

Següent

Especifica a qui vols ajudarIgual que en una empresa, una associació de dones sense ànim de lucre també ha de tenir un públic desitjat. No pots ajudar a qualsevol persona. És essencial que miris més enllà del gènere i estudïis altres factors com l'edat, el sistema de creences, els suports financers, el rerefons educatiu, els mèrits i potser altres característiques que t'ajudin a delimitar a qui vols ajudar. Grups diferents tenen necessitats diferents i, per tant, és important saber quines vols posar de relleu. Després que decideixis a qui vols ajudar, és hora de considerar com ajudaràs. Fins i tot si comences amb una molt bona i específica idea per ajudar a algú, fer aquest exercici t'ajudarà a centrar-te. La millor manera d'ajudarUn bon punt de partida per triar com pots ajudar és mirar les teves experiències personals. Una persona que té experiència pròpia o professional en una àrea està normalment més preparada per ajudar a una altra persona en aquest aspecte. Un cop saps a qui vols ajudar i com l'ajudaràs, considera la millor manera d'ajudar - vols oferir un servei, acompanyament o informació? Sigues tan específic com puguis a l'hora de formular-ho perquè el teu grup ressalti.

Primers passos per crear una Associació de Dones:

Següent

Busca programes semblants Pot succeir que a la teva comunitat ja existeixi una altra organització operativa que vulgui ajudar a les dones. Investiga si s'ofereixen serveis similars a la teva localitat. Si n'existeix algun altre, potser hi ha la possibilitat que puguis treballar amb aquesta organització, en comptes d'iniciar-ne una nova. Una altra possibilitat és que portis el teu programa a aquesta organització, perquè creus que la teva idea pot ajudar-la a millorar o a tenir qualitats que no té encara. Hi ha tres grans beneficis de combinar recursos. Primer, els esforços conjunts poden ajudar a més persones, ja que en el nombre hi ha la força. Segon, potser reps la oportunitat d'aprendre d'altres veterans que ja han tingut èxit en un tipus semblant d'organització. Tercer, no cal preocupar-se de trobar finançament per començar el teu programa. Si no hi ha cap organització que ofereixi el mateix tipus de servei i en vols començar tu una per propi peu, necessites un pla per finançar-ho.Recaptació de fons i pressupostQualsevol empresa necessita diners per funcionar. Considera si disposes de recursos finances per fundar el teu projecte, per exemple si tens companys que vulguin contribuir-hi o si has de sol·licitar donacions o subvencions. Investiga la possibilitat de rebre subvencions que s'ajustin al propòsit de l'associació. Considera si hauràs de contractar professional financer, normalment anomenat 'director del desenvolupament'. Desenvolupa un pressupost viable mitjançant un pla de recaptació.

Següent

Mòdul 1: com començar un grup d'empoderamentde dones o una Associació de Dones

Has completat ambèxit la Unitat 1.4!