Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

fakultativna nastava

Klikni i saznaj više!

DRAMSKA KULTURA I UMJETNOST

medijska kultura

LATINSKI JEZIKUTJECAJ RIMSKE MITOLOGIJE NA NAŠU SVAKODNEVICU

NASTAVA ZA NJEMAČKU JEZIČNU DIPLOMU

ŠKOLA I ZAJEDNICA

+

+

+

+

+

+

GLAZBENA UMJETNOST ŠKOLSKAVOKALNO-INSTRUMENTALNA SKUPINA

Tea Dedić, prof Fakultativna nastava Dramske kulture i umjetnosti omogućava učenicima provođenje vremena u kreativnom radu. Ujedno, učenici razvijaju interes za estetski doživljaj dramskoga teksta, stječu znanja o stvaranju i dramatizaciji priče, razvijaju vještine scenskog govora i pokreta. O scenskoj umjetnosti uče kroz neposredno iskustvo, postajući dijelom teatra i sudjelujući u stvaranju školskih predstava i priredbi. Učenici, tijekom izvanučioničke nastave, također imaju priliku upoznati kazalište iz perspektive stvaratelja umjetničkoga dijela.

Kristina Staničić, prof., mag. bibl. Ovim predmetom promiče se kultura usmenog i pisanog izražavanja te se omogućava učenicima razvoj i ostvarenje potencijala u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, kao i razvijanje njihove kreativnosti putem medija. Tijekom nastavne godine učenici stječu osnovno teorijsko znanje o medijima i medijskoj kulturi te imaju priliku raditi i na terenu. Radovi učenika objavljuju se na web stranici Škole te u školskom listu Eugenije, a ostvarujemo i suradnju s lokalnim novinama Listom Opatija te s portalima RivijeraNewa i PodUckun. Učenici sudjeluju u osmišljavanju i izvedbi školskih projekata, priredaba i u obilježavanju različitih značajnijih datuma i obljetnica.

Daniela Perković, prof. Osnovne zadaće ovog predmeta jesu njegovati glazbeno-estetske vrijednosti , razvijati kreativnost učenika putem aktivnog pjevanja i sviranja te razvijanje njihova senzibiliteta prema tradiciji, kulturnoj baštini i folkloru. Svoje potencijale, u skladu sa sposobnostima i sklonostima, učenici ostvaruju aktivnošću u školsko-vokalnoj skupini. Učenici svoj glazbeni talent i rezultate kreativnog rada imaju priliku prezentirati nastupajući na svečanostima i događanjima u školi i izvan škole.

Ivana Černeha, prof. ŠIZ učenicima pruža jedinstveno, inovativno i sadržajno odgojno-obrazovno iskustvo te omogućava usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti. Intenzivnom međusobnom suradnjom pod mentorstvom predmetne nastavnice i uz sudjelovanje predstavnika različitih ustanova, institucija i organizacija iz lokalne zajednice, učenici sudjeluju u strukturiranim aktivnostima poučavanja i učenja usmjerenih prepoznavanju, analiziranju i kritičkom promišljanju uzroka i posljedica pojava i problema u svom okruženju.

Ana Marković, prof. U okviru ove fakultativne nastave učenici će uočiti, spoznati i prepoznati antičke kultove na području današnje Hrvatske. Saznat će kakva je njihova sudbina te kojim su motivima prisutni u književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, u astronomiji, geologiji, geografiji, povijesti, arheologiji itd. Upoznat će živu baštinu antike od najstarijih vremena do naših dana na području cijele RH. Nastava se realizira u prostoru škole i na izvanučioničkoj nastavi.

Milana Kovačević Miškić, prof., Kristina Matota Babić, prof. i Katharina Wolff Cilj nastave jest steći kompetencije čitanja, slušanja, govorenja i pisanja na njemačkome jeziku. Učenici upoznaju civilizaciju, kulturu i osobitosti zemalja njemačkog govornog područja te razvijaju samopouzdanje prilikom korištenja njemačkoga jezika. Ovom fakultativnom nastavom, u čijoj realizaciji sudjeluje i izvorna govornica, učenike se potiče n daljnje usavršavanje poznavanja njemačkoga jezika.